Wydawca treści Wydawca treści

SZKODY OD ZWIERZYNY

Szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach leśnych i młodnikach są nadal poważnym problemem, pomimo ich stopniowego ograniczania. Głównym czynnikiem, który decyduje o poziomie szkód w wielu rejonach jest nadmierny stan jeleniowatych.

Dla ograniczenia tych szkód prowadzi się różnorodne działania hodowlano – ochronne i łowieckie, w tym m. innymi: urozmaicanie składów gatunkowych upraw leśnych, grodzenie cennych upraw, zabezpieczanie drzewek przy użyciu osłon różnego typu oraz repelentów a także polepszanie warunków bytowych zwierzyny, poprzez właściwe zagospodarowanie obwodów łowieckich oraz właściwe gospodarowanie populacjami jeleniowatych.

Wiosną 2021 r. szkody od zwierzyny w uprawach i młodnikach odnotowano na powierzchni 2444 ha, w tym szkody powyżej 40 % na powierzchni 843 ha.  Coraz większego znaczenia nabierają szkody wyrządzane przez bobry (585 ha).  

Na działania związane z ograniczeniem szkód od zwierzyny w lesie w skali RDLP wydatkowano ok. 10,2 mln zł wykonując ok.2271 ha grodzeń upraw leśnych, zabezpieczając chemicznie i mechanicznie ok. 1,5 tys. ha upraw i młodników. W okresach wzmożonego zapotrzebowania jeleni na pokarm włóknisty wyłożono w I i IV kw. ub. roku na powierzchni ok.  19,2 tys. ha drzewa ogryzowe.

W  okresie zimy i wiosny w uprawach, młodnikach i drzewostanach poddanych procesowi przebudowy odnotowywane są cyklicznie znaczne szkody od drobnych gryzoni. Uszkodzeniu ulegają głównie sadzonki buka, a także innych gatunków. W 2021 r. ograniczano szkody od gryzoni na powierzchni ok. 456 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w środku miasta

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w środku miasta

W Parku imienia Oskara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie odbyło się uroczyste otwarcie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej składającej się z 5 tablic sfinansowanych przez Nadleśnictwo Międzychód przy współpracy z Gmina Międzychód.

Nowe tablice edukacyjne pojawiły się pomiędzy placem zabaw dla najmłodszych, a muszlą koncertową. Łącznie jest ich pięć. Jedna traktuje o łąkach kwietnych, które w ostatnich latach zostały urządzone w parku i pszczołach oraz innych zapylaczach. Dwie kolejne dotyczą grzybów oraz zwierząt i ich tropów. Czwarta to ciekawostki dendrologiczne, a piąta z kolei to informacje o życiu ptaków. Całość to niemal gotowy scenariusz na lekcje przyrody dla przedszkolaków, czy uczniów szkół podstawowych w terenie.

Lasy Państwowe od dawna tworzą ścieżki edukacyjne, ale zazwyczaj na terenach leśnych. Szkołom, czy przedszkolom nie zawsze łatwo jest do nich dotrzeć, bo zawsze trzeba wtedy organizować transport. Niedawno nad Jeziorem Miejskim tworzyliśmy razem z Gminą Międzychód łąki kwietne. Teraz pomyśleliśmy, by w przestrzeni miejskiej stworzyć właśnie ścieżkę edukacyjną – mówił Sylwester Morawiak.

Symboliczną wstęgę otwierającą ścieżkę przecinał Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód – Sylwester Morawiak z Burmistrzem Gminy Międzychód Krzysztofem Wolnym oraz uczniami międzychodzkich szkół i przedszkolakami.

Jeśli ta forma edukacji sprawdzi się nad Jeziorem Miejskim, będziemy chcieli to rozbudować, może nawet wokół jeziora. Na razie zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież, by wyciągnęli z domów swoich rodziców i przyszli zobaczyć to, co powstało – podkreślał Krzysztof Wolny.

Lidia Górna w z Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie wyjaśnia, że tablice sfinansowało Nadleśnictwo Międzychód, ale Gmina Międzychód będzie o nie dbać. I już planowane są kolejne urozmaicenia.

Wkrótce na niektórych drzewach w parku pojawią się oznaczenia, które pozwolą na sprawdzanie i weryfikowanie wiedzy z tablic w rzeczywistości. Przy jednej z tablic pojawi się też gra związana z tropami zwierząt. A w przyszłym roku zamierzamy rozwijać pomysł tworzenia łąk kwietnych w mieście – zaznacza.

Serdecznie zapraszamy na spacer połączony z nauką

Źródło: miedzychod.naszemiasto.pl – Krzysztof Sobkowski. Zdjęcia – Hanna Perzanowska.