Wydawca treści Wydawca treści

SZKODY OD ZWIERZYNY

 

Szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach leśnych i młodnikach są nadal poważnym problemem, pomimo ich stopniowego ograniczania. Głównym czynnikiem, który decyduje o poziomie szkód w wielu rejonach jest nadmierny stan jeleniowatych.

Dla ograniczenia tych szkód prowadzi się różnorodne działania hodowlano – ochronne i łowieckie, w tym m. innymi: urozmaicanie składów gatunkowych upraw leśnych, grodzenie cennych upraw, zabezpieczanie drzewek przy użyciu osłon różnego typu oraz repelentów a także polepszanie warunków bytowych zwierzyny, poprzez właściwe zagospodarowanie obwodów łowieckich oraz właściwe gospodarowanie populacjami jeleniowatych.

Wiosną 2019r. szkody od zwierzyny w uprawach i młodnikach odnotowano na powierzchni 2540 ha, w tym szkody powyżej 40 % na powierzchni 978 ha.  Coraz większego znaczenia nabierają szkody wyrządzane przez bobry (646 ha).  

 

Oprac: Wydział Ochrony Lasu RDLP Szczecin