Wydawca treści Wydawca treści

Stanowiska dokumentacyjne

Są to niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.

Na terenie RDLP w Szczecinie ustanowione są 4 stanowiska dokumentacyjne
o powierzchni 5,83 ha w Nadleśnictwach Goleniów, Gryfice, Łobez i Sulęcin.

 

Opr.: Wydział Ochrony Przyrody