Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna w ujęciu ilościowym

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie planuje w 2022 roku sprzedaż

4 283 400 3 m3 drewna ogółem (w 2021 roku sprzedano 4 208 700 m3 drewna ogółem).

Poniższa tabela przedstawia układ sortymentowy planowanego do sprzedaży w 2022 roku drewna.

 

1. DREWNO OGÓŁEM

4 283 400

2. GRUBIZNA OGÓŁEM

4 156 704

3. Grubizna iglasta ogółem

3 461 084

4. Drewno WA0+WB0+WC0+WD+WK iglaste

1 357 367

5. Drewno S10 iglaste

2 740

6. Drewno S2A, S2AP, S2B sosna, modrzew

1 835 566

6a. w tym: S2A

1 314 295

6b.            S2B

279 944

7. Drewno S2A, S2B świerk, jodła, daglezja, pozostałe igl.

165 209

8. Drewno S4 iglaste

77 138

9. Grubizna liściasta ogółem

695 620

10. Drewno WA0+WB0+WC0+WC1+WD liściaste

162 528

11. w tym: brzoza

21 417

12. olcha

19 069

13. dąb

39 911

14. buk

76 663

15. Drewno S2A, S2B liściaste

442 875

15a. w tym: S2A

272 787

15b.             S2B

7 055

16. w tym: S2A brzoza

102 826

17.             S2A buk

76 675

18. Drewno S4 liściaste

85 464

19. Drewno M2 iglaste + liściast

90 863