Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna w ujęciu ilościowym

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie planuje w 2018 roku sprzedaż
4 081 500 3 m3 drewna ogółem (w 2017 roku sprzedano 4 130 500 m3 drewna ogółem).

Poniższa tabela przedstawia układ sortymentowy planowanego do sprzedaży w 2018 roku drewna.

1. DREWNO OGÓŁEM

4 081 500

2. GRUBIZNA OGÓŁEM

3 914 056

3. Grubizna iglasta ogółem

3 033 927

4. Drewno WA0+WB0+WC0+WD+WK iglaste

1 177 994

5. Drewno S10 iglaste

4 354

6. Drewno S2A, S2B sosna, modrzew

1 550 324

6a. w tym: S2A

1 288 951

6b.             S2B

261 373

7. Drewno S2A, S2B świerk, jodła, daglezja, pozostałe igl.

67 476

8. Drewno S4 iglaste

210 292

9. Grubizna liściasta ogółem

880 129

10. Drewno WA0+WB0+WC0+WC1+WD liściaste

229 524

11. w tym: brzoza

27 609

12. olcha

27 460

13. dąb

47 330

14. buk

115 969

15. Drewno S2A, S2B liściaste

386 417

15a. w tym: S2A

370 018

15b.             S2B

16 399

16. w tym: S2A brzoza

129 814

17.             S2A buk

97 598

18. Drewno S4 liściaste

254 600

19. Drewno M2 iglaste + liściast

123 145