Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciewpożarowa

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ).

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP).

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Bierzwnik, Bogdaniec, Chojna, Choszczno, Dębno, Dobrzany, Głusko, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Karwin, Kliniska, Kłodawa, Mieszkowice, Międzyrzecz, Międzyzdroje, Nowogard, Ośno Lubuskie, Rzepin, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie i Trzebież.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu:  79 936 109,43 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 56 500 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych przypadająca na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie: 7 390 305,94 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi: 48 025 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

 

Opis projektu: Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia
i minimalizowanie strat. Realizacja projektu dąży do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów. Projekt ma strategiczne znaczenie społeczno – gospodarcze dla kraju. Rozwój systemu przeciwpożarowego Lasów Państwowych ograniczy zagrożenie związane z pożarami lasów nie tylko na terenie Lasów Państwowych, ale także na terenie lasów prywatnych i obszarach zabudowanych, znajdujących się w obrębie kompleksów leśnych lub przylegających do nich.

W ramach projektu dofinansowanie zostanie przeznaczone na:
- rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
- budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
- zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
- doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
- budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
- wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
- zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Tabela poniżej przedstawia wskaźniki osiągnięte w ramach projektu realizowanego przez nadleśnictwa z terenu RDLP w Szczecinie.

Nazwa wskaźnika2

Jednostka miary

Wartość docelowa3

Rok osiągnięcia wartości docelowej4

Budowa albo modernizacja dostrzegalni

Szt. 

17

 2021

Doposażenie PAD

Szt. 

7

 2020

Samochody patrolowo-gaśnicze

Szt. 

14

 2019

Sprzęt do lokalizacji pożarów

Szt. 

 15

 2019