Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciewpożarowa

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ).

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP).

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Bierzwnik, Bogdaniec, Chojna, Choszczno, Dębno, Dobrzany, Głusko, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Karwin, Kliniska, Kłodawa, Mieszkowice, Międzyrzecz, Międzyzdroje, Nowogard, Ośno Lubuskie, Rzepin, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie i Trzebież.

Całkowity koszt realizacji projektu: 88 029 674,40 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 59 472 181,08 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich dla całego projektu: 50 551 353,92 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych przypadająca na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie: 7 466 982,46 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich, przypadająca na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie: 6 346 935,10 zł

Planowany okres realizacji: 2016 - 2023 r.

 

Opis projektu: Zadania prowadzone na terenie PGL LP miały na celu spowolnienie odpływu wezbraniowego wód, jeszcze na terenach leśnych, a także zatrzymanie
jak najdłużej wody w ekosystemach leśnych. Działania te ukierunkowane były na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego kraju, a także na poprawę bilansu wodnego, renaturyzacji siedlisk, zwiększenie bioróżnorodności oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego obszarów leśnych. Projekt, oprócz zwiększenia zasobów wodnych, podniesienia poziomu wód gruntowych wpływa także na walory przyrodnicze ekosystemu leśnego oraz na zwiększenie jego biologicznej różnorodności.

W ramach projektu dofinansowanie zostało przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń,
  w tym:
  - budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (138 szt.)
  - zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów
  (183 szt.)
  - doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (42 szt.)
  - budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  - zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Tabela poniżej przedstawia wskaźniki osiągnięte w ramach projektu realizowanego przez nadleśnictwa z terenu RDLP w Szczecinie.

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa3

Budowa albo modernizacja dostrzegalni

szt.

17

Doposażenie PAD

szt.

7

Samochody patrolowo-gaśnicze

szt.

14

Sprzęt do lokalizacji pożarów

szt.

18