Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

To pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Na terenie RDLP w Szczecinie ustanowionych jest łącznie 1135 pomników przyrody
w formie:

  • pojedynczych drzew (953),
  • grupy drzew (104),
  • alei drzew (14),
  • głazów narzutowych (43),
  • skałek (10),
  • pomników powierzchniowych: źródliska, drzewostany, ostnicowa skarpa, ciepłolubna skarpa, jezioro z torfowcami (11 - 35,67 ha).

 

Opr.: Wydział Ochrony Przyrody