Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Przeciwpożarowa

Lasy znajdujące się w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zaliczone są do jednych z najbardziej zagrożonych pod względem pożarowym.

Spośród 35 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP, 9 jednostek zaliczonych jest do I kategorii, 18 do II kategorii oraz 8 nadleśnictwa do III kategorii zagrożenia. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu pożarów są w szczególności długotrwałe okresy suszy, silne wiatry, a głównym sprawcą jest człowiek.

            Mapa nadleśnictw z podziałem na kategorie zagrożenia pożarowego lasu znajduje się pod poniższym linkiem:

Mapa kategorii zagrożenia pożarowego lasu

Na terenie RDLP w Szczecinie w 2020 roku powstało 329 pożarów lasu na powierzchni 32,65 ha, w tym 2 pożarów (o łącznej powierzchni 0,76 ha), które miał miejsce na terenie Nadleśnictwa Sulęcin, na obszarze poligonu wojskowego.

Opis wykresu: Wykres przedstawia liczbę oraz powierzchnia pożarów w lasach w latach 1992 - 2020.

Ubiegły rok, podobnie jak lata poprzednie, charakteryzował się ponad przeciętnymi warunkami atmosferycznymi, wysokie temperatury (powyżej 30 °C) występujące od czerwca do września oraz długotrwałe okresy bez opadów deszczu spowodowały, że niemal przez cały okres Akcji Bezpośredniej występował wysoki stopień zagrożenia pożarowego w lasach.

Najwięcej pożarów lasu w 2020 roku miało miejsce na terenie Nadleśnictw: Kliniska (52 pożary o łącznej powierzchni 1,94 ha); Karwin (41 pożarów o łącznej powierzchni 3,90 ha); Międzyzdroje (26 pożarów o powierzchni 3,39 ha) oraz Dębno (21 pożarów o powierzchni 2,78 ha). Pożary nie wystąpiły w Nadleśnictwach: Głusko, Myślibórz, Choszczno, Strzelce Krajeńskie.

Od 1992 roku, na terenie RDLP w Szczecinie miało miejsce 11 25 pożarów lasu, łącznie spaleniu uległo 4081,76 ha obszarów leśnych. W tym okresie przeciętnie, wybuchało 388 pożarów lasu w roku, a zniszczeniu ulegały rok rocznie obszary leśne o powierzchnia bliskiej 141 ha, średnia powierzchnia jednego pożaru lasu wyniosła 0,36 ha. 

Poniższe wykresy obrazują liczbę oraz powierzchnię pożarów lasu w 2020 roku w poszczególnych nadleśnictwach oraz województwach.

Opis wykresu: Wykres przedstawia liczbę pożarów w 2020 roku (sztuki) według nadleśnictw.

Opis wykresu: Wykres przedstawia powierzchnię pożarów lasów w 2020 roku w hektarach, według nadleśnictw.

Opis wykresu: Wykres przedstawia ilość i powierzchnię pożarów lasów występujących w 2020 roku według wojewódz, na których znajduje się RDLP w Szczecinie.

Przeciętna powierzchnia jednego pożaru:

Przeciętna powierzchnia jednego pożaru od wielu lat systematycznie spada, zwłaszcza od 1993 roku, a w ostatnim okresie utrzymuje się na niskim poziomie,
co wynika m.in. z podejmowanych działań inwestycyjnych w zakresie doskonalenia organizacji ochrony przeciwpożarowej  a przede wszystkim dzięki ciężkiej i ofiarnej pracy Leśników, Zawodowych Strażaków i Strażaków Ochotników, jak również dzięki doskonałej współpracy pomiędzy tymi służbami.

Opis wykresu: Wykres przedstawia przeciętną powierzchnię pożaru lasu od 1992 do 2020 roku.

Ze względu na niewielką liczbę opadów oraz dużą liczbę upalnych dni
(bez opadów atmosferycznych), cały okres akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu w 2020 rok, charakteryzował się wysokim zagrożeniem pożarowym dla lasu niż lata ubiegłe. Najwięcej pożarów miało miejsce w kwietniu oraz sierpniu. 

 

Przyczyny pożarów lasu:

Najczęstszymi przyczynami pożarów lasu w 2020 roku były:

- podpalenia – 29,05 %;

- nieznana – 47,71 %;

- zdarzenia losowe, wypadki – 7,34 %;

- naturalne, wyładowania atmosferyczne – 0,92 %;

- zaniedbania – 14,68 %;

- powtórny zapłon – 0,31 %.

 

Wykrywanie pożarów lasu:

W 2020 roku duże znaczenie miał udział osób postronnych wypoczywających w lesie, jak i podróżujących przez obszary leśne – 47 % wszystkich pożarów.

Największe znaczenie mają pożary wykryte przez sprawnie działający system monitoringu obszarów leśnych – 45 % wszystkich pożarów.

Opis wykres: Wykres przedstawia wykrywanie pożarów lasu w 2020 roku - ilość.

Organizacja ochrony przeciwpożarowej:

Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie RDLP w Szczecinie oparta jest na systemie szybkiego wykrywania i alarmowania o pożarze oraz skutecznej akcji gaśniczej.

 

Powyższy cel jest realizowany przy pomocy:

Sieci obserwacyjno-alarmowej

Obszar RDLP w Szczecinie monitorowany jest przez system  43 kamer telewizji użytkowej HD umocowanych na 32 - 60 m masztach oraz 13 dostrzegalni przeciwpożarowych. Łączność prowadzona jest przy użyciu 90 radiotelefonów stacjonarnych łączności bezprzewodowej, 513 stacji ruchomych, 328 telefonów stacjonarnych oraz 1444 telefonów komórkowych. W 2020 roku zakupiono i wymieniono 3 nowoczesne kamery TV.

Taboru samochodowego

Nadleśnictwa RDLP w Szczecinie dysponują dwoma średnimi samochodami gaśniczymi, w tym jeden zakupiony w 2011 roku dla Nadleśnictwa Rzepin.

Ponadto na wyposażeniu baz sprzętu przeciwpożarowego wszystkich nadleśnictw znajduje się 35 samochodów patrolowo-gaśniczych, w tym
14 samochodów Ford Ranger z wysokociśnieniowym modułem gaśniczym, zakupionych w roku 2018 roku w ramach projektu pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" współfinansowanego ze środków POIiŚ; 2 w 2011 roku (Toyota Hilux) przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 1 w 2014 roku z dofinansowaniem ze środków RPO woj. Zachodniopomorskiego.

W 2020 roku zakupiono i wymieniono jeden samochód patrolowo-gaśniczy.

 

Sieci Automatycznych Meteorologicznych Punktów Pomiarowych

 

Na terenie RDLP w Szczecinie funkcjonuje 16 automatycznych stacji meteorologicznych mierzących takie parametry jak:

- wilgotność powietrza na wysokości 5 cm, 50 cm i 2 m (%),

- temperaturę powietrza i gleby (°C),

- ilość opadu atmosferycznego (mm),

- kierunek i siłę wiatru (m/s),

- ciśnienie atmosferyczne (hPa),

- wartość promieniowania słonecznego (W/m2).

Dzięki rozbudowanej sieci automatycznych stacji meteorologicznych możliwe jest bieżące monitorowanie zagrożenia pożarowego lasu.

Prognoza zagrożenia pożarowego jest opracowywana codziennie w okresie od 1 marca do 30 września. Pełna informacja o zagrożeniu pożarowym RDLP jest dostępna   o  godzinie  10:00
i 14:00 na stronie internetowej (tutaj).

 

Głównymi  przyczynami  powstawania  pożarów  lasu,  są  nieostrożność  osób  korzystających
z uroków lasu oraz celowe podpalenia.

 

PAMIĘTAJMY

o zachowaniu zdrowego rozsądku podczas pobytu w lesie, o niepaleniu papierosów oraz
o zakazie rozpalania ognisk i grillowania w lesie. Jedna iskra z niedopałka papierosa, wyrzucona
z pędzącego samochodu może spowodować pożar lasu na ogromną skalę.

 

W obliczu zagrożenia lasów, leśnicy RDLP w Szczecinie

APELUJĄ

do osób szukających wytchnienia w leśnej głuszy o zachowanie maksymalnej ostrożności podczas pobytu na terenach leśnych a w razie zauważenia pożaru lasu o natychmiastowe powiadomienie Straży Pożarnej lub Służby Leśnej.

 

TELEFON ALARMOWY - Straż Pożarna 998 lub 112

Las płonie szybko, ale jego odnowienie wymaga pracy wielu pokoleń leśników.

 

 

REGIONALNY PUNKT

ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY w SZCZECINIE

Tel. 91 432 87 68

Kom. 698 768 398

e-mail: pad.biuro@szczecin.lasy.gov.pl

 

Opracował: Maciej Lipka

Zdjęcie: PGL LP