Wydawca treści Wydawca treści

Warunki techniczne

Warunki techniczne mające zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego w PGL LP są dostępne pod adresem: 
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/