Wydawca treści Wydawca treści

SZKODY OD ZWIERZYNY

Szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach leśnych i młodnikach są nadal poważnym problemem, pomimo ich stopniowego ograniczania. Głównym czynnikiem, który decyduje o poziomie szkód w wielu rejonach jest nadmierny stan jeleniowatych.

Dla ograniczenia tych szkód prowadzi się różnorodne działania hodowlano – ochronne i łowieckie, w tym m. innymi: urozmaicanie składów gatunkowych upraw leśnych, grodzenie cennych upraw, zabezpieczanie drzewek przy użyciu osłon różnego typu oraz repelentów a także polepszanie warunków bytowych zwierzyny, poprzez właściwe zagospodarowanie obwodów łowieckich oraz właściwe gospodarowanie populacjami jeleniowatych.

Wiosną 2021 r. szkody od zwierzyny w uprawach i młodnikach odnotowano na powierzchni 2444 ha, w tym szkody powyżej 40 % na powierzchni 843 ha.  Coraz większego znaczenia nabierają szkody wyrządzane przez bobry (585 ha).  

Na działania związane z ograniczeniem szkód od zwierzyny w lesie w skali RDLP wydatkowano ok. 10,2 mln zł wykonując ok.2271 ha grodzeń upraw leśnych, zabezpieczając chemicznie i mechanicznie ok. 1,5 tys. ha upraw i młodników. W okresach wzmożonego zapotrzebowania jeleni na pokarm włóknisty wyłożono w I i IV kw. ub. roku na powierzchni ok.  19,2 tys. ha drzewa ogryzowe.

W  okresie zimy i wiosny w uprawach, młodnikach i drzewostanach poddanych procesowi przebudowy odnotowywane są cyklicznie znaczne szkody od drobnych gryzoni. Uszkodzeniu ulegają głównie sadzonki buka, a także innych gatunków. W 2021 r. ograniczano szkody od gryzoni na powierzchni ok. 456 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wyjątkowe wyróżnienie dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice

Wyjątkowe wyróżnienie dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice Wojciech Pietrzak został odznaczony medalem "Zasłużony dla przemysłu naftowego i gazowniczego" za szczególne zaangażowanie w projekt Baltic-Pipe.

Minister Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,16 listopada 2022 r., wręczyli odznaczenia za zaangażowanie i wkład pracy w realizacji inwestycji zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Odznaczenia " Zasłużony dla przemysłu naftowego i gazownictwa" przyznała Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

W 2022 r. GAZ-SYSTEM zakończył największy program inwestycyjny w historii polskiego przesyłu gazu. Projekty zostały wykonane w terminie, dzięki temu krajowy system przesyłowy został przestawiony na oś północ-południe, a Polska zerwała z wieloletnią zależnością gazową od Rosji, umożliwiając transport gazu ziemnego do odbiorców z wielu kierunków i żródeł.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.