Wydawca treści Wydawca treści

GOSPODARKA ŁOWIECKA

W zasięgu terytorialnym RDLP w Szczecinie na dzień 1 kwietnia 2020 r. jest 237 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 1 740 834 ha. Powierzchnia leśna obwodów wynosi 687 279 ha, tj. 39,5%, wśród nich grunty leśne Skarbu Państwa zarządzane przez RDLP stanowią 651 418 ha.

Na potrzeby tworzenia wieloletnich łowieckich planów hodowlanych w oparciu o art. 8 Ustawy Prawo łowieckie z dniem 1 kwietnia 2017r. dokonano podziału RDLP na 11 Łowieckich Rejonów Hodowlanych:

 

I Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Dobrzany, Resko, Gryfice i Łobez. Kierownikiem łowieckiego rejonu hodowlanego jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice.

 

II Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Międzyzdroje. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyzdroje (bez obwodu łowieckiego nr 13).

 

III Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Nowogard, Międzyzdroje (obwód łowiecki nr 13), Goleniów i Kliniska. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska.

 

IV Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Trzebież. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież.

 

V Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Choszczno Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Choszczno.

 

VI Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Chojna, Gryfino, Myślibórz, Mieszkowice, Dębno, Bogdaniec i Różańsko. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojna.

 

VII Łowiecki Rejon Hodowlany, obejmujący całą Puszczę Notecką, w skład którego, z terenu RDLP w Szczecinie wchodzą nadleśnictwa: Międzychód - Obręb Międzychód i Krobielewko (obwody łowieckie nr: 41,42, 140), Karwin (obwody łowieckie nr: 16,27,28,29,36,37,38,39,40), Skwierzyna (obwód łowiecki nr 43). Kierownikiem rejonu, zgodnie z decyzją Dyrektora RDLP w Pile, w uzgodnieniu z Dyrektorami RDLP w Poznaniu i Szczecinie jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz.

 

VIII Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Strzelce Krajeńskie, Barlinek, Kłodawa, Smolarz, Głusko, Bierzwnik i Drawno. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie.

 

IX Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Międzyrzecz, Trzciel, Skwierzyna (obwody łowieckie nr: 30,44,45,57,58,59,72), Lubniewice, Ośno Lubuskie, Rzepin, Międzychód – Obręb Gorzyń (obwody łowieckie nr: 52,54,144,145). Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzecz.

 

X Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Sulęcin. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulęcin.

 

XI Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Bolewice. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice.

 

Na terenie RDLP w Szczecinie funkcjonuje 8 Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ LP), obejmujących 9 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni użytkowej 97 325 ha, w tym powierzchni leśnej 66 230 ha.

            Powierzchnia ogólna obwodów łowieckich wchodzących w skład OHZ LP RDLP
w Szczecinie stanowi 5,6 % powierzchni ogólnej wszystkich obwodów łowieckich i 9,6 % powierzchni leśnej wszystkich obwodów łowieckich.

 

OHZ LP znajdują się na terenach nadleśnictw: Barlinek, Bierzwnik, Drawno, Głusko, Kliniska, Międzyrzecz, Rzepin, Trzciel.

 

 

Kwatera myśliwska w Borowcu (Nadleśnictwo Drawno) - fot. K. Krupska

Nadleśnictwa Drawno, Kliniska, Rzepin i Trzciel posiadają kwatery myśliwskie, które są w stanie pomieścić grupy od 8 do 25 osób w pokojach 1, 2 lub trzyosobowych. Ich łączna pojemność to 77 miejsc, które poza głównym sezonem polowań mogą służyć jako komfortowa baza hotelowa, miejsce weekendowych wyjazdów poza miejski zgiełk, baza przystanków wycieczek rowerowych, czy spływów kajakowych.

Zapraszamy również do skorzystania z możliwości zakupu dziczyzny, pochodzącej z zarządzanych obwodów łowieckich przez Nadleśnictwa Barlinek, Kliniska, Międzyrzecz i Rzepin.

Salka konferencyjna kwatery łowieckiej w Borowcu (Nadleśnictwo Drawno) fot. K.Krupska  

 

Kwatera myśliwska w Łęsku (Nadleśnictwo Kliniska) – fot. M. Czuliński

Salon kwatery w Bieleniu (N-ctwo Trzciel)                                            Pokój w kwaterze w Borowcu (N-ctwo Drawno) – fot. K.Krupska

fot. archiwum Nadleśnictwa Trzciel

Wszystkie kwatery położone są w malowniczych miejscach, gdzie w atmosferze słynącej z gościnności i tradycyjnej kuchni myśliwskiej można podziwiać piękno polskiej przyrody. Więcej szczegółów otrzymają Państwo bezpośrednio w siedzibach w/w nadleśnictw lub na stronie internetowej LP w zakładce „Leśny przewodnik turystyczny”.

Nieodłącznym elementem różnorodności biologicznej lasów jest zwierzyna, której szacunkowe stany, zgodnie z ostatnią inwentaryzacją na dzień 10 marca 2020 r., przedstawiają się następująco:

 

- Jelenie        - 34 865 szt., w tym w OHZ LP -  2 074  szt.

 - Sarny         - 79 443 szt., w tym w OHZ LP – 3 897  szt.

 - Daniele      -   1 490 szt., w tym w OHZ LP –   199 szt.

 - Dziki           -   7 627 szt., w tym w OHZ LP –   346  szt.

Ponadto na terenie RDLP występują: łosie, lisy, borsuki, jenoty, szopy pracze, norki amerykańskie, zające, dzikie króliki, kuny, tchórze, piżmaki, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki, dzikie gęsi, natomiast z największych ssaków objętych w Polsce ochroną gatunkową możemy spotkać żubry i wilki oraz rysie.

Daniel łania fot. M. Czuliński

Pozyskanie głównych gatunków zwierzyny grubej w sezonie łowieckim 2019/2020 na terenie RDLP przedstawia się następująco:

  • Jelenie          - 12 387 szt., w tym w OHZ LP     -     609 szt.
  • Sarny             - 15 271 szt., w tym w OHZ LP     -     616 szt.
  • Dziki               - 50 576 szt., w tym w OHZ LP     -  2 229 szt.
  • Daniele         -      212 szt., w tym w OHZ LP     -       13 szt.

 

Ponadto w ramach odstrzałów sanitarnych realizowanych w ramach walki z ASF odstrzelono łącznie we wszystkich obwodach łowieckich RDLP 5 431 szt. dzików, z czego 429 szt. w ohz LP.

Sprzedaż polowań prowadzona jest przez zarządców OHZ LP, wszelkie sprawy dotyczące polowań należy kierować bezpośrednio do poszczególnych OHZ LP RDLP
w Szczecinie, prowadzonych przez nadleśnictwa:

- Barlinek                  barlinek@szczecin.lasy.gov.pl     tel. (095) 746-65-26 lub 746-65-43

- Bierzwnik               bierzwnik@szczecin.lasy.gov.pl   tel. (095) 768-00-58 wew. *100

- Drawno                   drawno@szczecin.lasy.gov.pl      tel. (095) 768-20-41

- Głusko                  glusko@szczecin.lasy.gov.pl        tel. (095)  761-19-14 lub 761-38-22

- Kliniska                   kliniska@szczecin.lasy.gov.pl      tel. (091) 418-14-70, 431-21-24

- Międzyrzecz           miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl tel. (095) 741-23-66 lub 741-23-67

- Rzepin                    rzepin@szczecin.lasy.gov.pl        tel. (095) 759-64-33 lub 759-73-54

- Trzciel                     trzciel@szczecin.lasy.gov.pl         tel. (0-95) 742-86-11 lub 742-86-12

W minionym sezonie łowieckim w OHZ LP polowało 3035 myśliwych,
z czego ponad 1315 to myśliwi zagraniczni. Coraz liczniejszą grupę na polowaniach zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych stanowią myśliwi krajowi.

Myśliwi polujący na terenie OHZ LP RDLP w Szczecinie w sezonie łowieckim 2019/2020 pozyskali wiele trofeów medalowych w tym:

  - jelenie byki       - 2 złoto medalowe, 22 srebrno medalowe i 55 brązowo medalowych,

  - sarny rogacze  - 2 brązowo medalowe,

  - dziki                 -  1 złoto medalowy, 1 srebrno medalowy i 5 brązowo medalowych.

OHZ LP Nadleśnictwa Międzyrzecz   

fot. archiwum nadleśnictwa                                                          

OHZ LP Nadleśnictwa Kliniska

fot. archiwum nadleśnictwa   

  

 

RDLP od wielu lat ściśle współpracuje z władzami okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego. Obecnie niektórzy pracownicy Dyrekcji oraz nadleśniczowie działają we władzach i komisjach Polskiego Związku Łowieckiego.

Na szczeblu nadleśnictw uzgadnia się z zarządami kół łowieckich, zadania niezbędne do wykonania z zakresu zagospodarowania łowisk, wzbogacania ich naturalnej bazy żerowej oraz ochrony upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny, jak również wspólnej ochrony łowisk przed nasilającym się kłusownictwem.

Urządzenia łowieckie i dokarmianie zwierzyny na terenie RDLP w Szczecinie

Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka wymaga przygotowania całej infrastruktury łowieckiej służącej zwiększaniu bazy pokarmowej, poprawie warunków bytowania zwierzyny, co ma duży wpływ na ograniczanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych i w lesie.

            Wg inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 10 marca 2018 r. stan urządzeń łowieckich na obszarze RDLP przedstawia się następująco:                                                                     

  •   1 201 paśników dla zwierzyny grubej, w tym w OHZ LP - 26
  •   22 105 lizawek, w tym w OHZ LP – 3 815
  •   2 020 ha poletek łowieckich, w tym w OHZ LP - 442 ha
  •   1 258 pasów zaporowych o łączne długości ok. 350 km, w tym w OHZ LP 129 o  dł. 40 km
  •   2 842 ha zagospodarowanych łąk śródleśnych i przyleśnych, w tym w OHZ LP 558  ha.
Łąka fot. M. Czuliński

Poletko fot. M. Czuliński

Ambona fot. M. Czuliński

Lizawki fot. M. Czuliński

 

Współpraca z placówkami naukowymi

            Nadleśnictwa posiadające OHZ LP systematycznie współpracują z placówkami naukowymi oraz różnymi organizacjami w zakresie badań dotyczących gospodarki łowieckiej. Przykładem takich działań jest współpraca ze Stacją Badawczą PZŁ w Czempiniu, Barlinkiem S.A. oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” w ramach programu reintrodukcji sokoła wędrownego. Ponadto obecnie na terenie Nadleśnictw Bierzwnik, Drawno i Głusko realizowany jest temat badawczy pt. „Weryfikacja innowacyjnej metody inwentaryzacji zwierzyny grubej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz narzędzi teledetekcyjnych, w powiązaniu z szacowaniem szkód łowieckich w wielkoobszarowych uprawach rolnych”, zlecony przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

 
Sokół wędrowny (Falco peregrinus) w klatce adaptacyjnej (fot. archiwum Nadleśnictwa Barlinek)

Klatka adaptacyjna (fot. archiwum Nadleśnictwa Barlinek)

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Wydział Ochrony Lasu