Asset Publisher Asset Publisher

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Na terenie RDLP w Szczecinie utworzonych jest 39 Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych o łącznej powierzchni 14 529 ha.

 

Opracował: Wydział Ochrony Ekosystemów