Asset Publisher Asset Publisher

SZKODY PRZEMYSŁOWE

   Na terenie RDLP występują obszary zagrożone w różnym stopniu od imisji przemysłowych i komunalnych jednak z uwagi na brak instrumentów do szacowania ich wpływu na drzewostany, służby urządzeniowe nie określają obecnie stref uszkodzeń.