Web Content Display Web Content Display

Headquarters RDLP w Szczecinie
RDLP w Szczecinie
+48 91 432 87 00,
+48 91 432 87 95

ul. Słowackiego 2
71-434 Szczecin


Wyświetl większą mapę

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
Andrzej Szelążek
+48 91 432 87 13
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Krzysztof Sielecki
+48 91 432 87 13
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Hubert Kowalczyk
+48 91 432 87 13

Pion Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Sławomir Kucal
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr
Phone number: +48 91 432 87 18
Ewa Goryniak
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wew.
Phone number: +48 91 432 87 60
Jolanta Sojka
Naczelnik Wydziału Promocji i Mediów
Phone number: +48 91 432 87 57, 667 108 225
Karolina Kaczmarek
Inspektor Ochrony Danych
Phone number: +48 91 432 87 12
Andrzej Kubler
Stanowisko ds. Ochrony Mienia, Inspektor Straży Leśnej
Phone number: +48 91 432 87 32
Krzysztof Tyczyński
Stanowisko ds. Obronności Informacji Niejawnych i BHP
Phone number: +48 91 432 87 20

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Bernard Piecyk
Naczelnik Wydziału Hodowli Lasu
Phone number: +48 91 432 87 41
Rafał Brudziński
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
Phone number: +48 91 432 87 58
Dariusz Jaczewski
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
Phone number: +48 91 432 87 77
Maciej Lipka
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
Phone number: +48 91 432 87 70
Grzegorz Majchrzak
Naczelnik Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki
Phone number: +48 91 432 87 19
Arleta Siarkiewicz - Hoszowska
Naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych
Phone number: +48 91 432 87 65

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Ewa Kaczmarek
Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału Księgowości
Phone number: +48 91 432 87 80
Bartosz Standio
Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania
Phone number: +48 91 432 87 82
Stanisław Bieniaś
Naczelnik Wydziału Marketingu
Phone number: +48 91 432 87 17
Arnold Haręźlak
Naczelnik Wydziału Użytkowania Lasu
Phone number: +48 91 432 87 55
Mariusz Kaczmarek
Naczelnik Wydziału Administracji
Phone number: +48 91 432 87 38
Zofia Węgrzyn
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
Phone number: +48 91 432 8771
Tomasz Mańkowski
Naczelnik Wydziału Informatyki
Phone number: +48 91 432 87 25
Ewa Wiktoria Szałek
Kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych
Phone number: +48 91 432 87 29