Asset Publisher Asset Publisher

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej - Nadleśnicwtwo Kliniska

Formy działalności Ośrodka

 • zajęcia kameralne i terenowe z dziećmi i młodzieżą
 • warsztaty metodyczne dla nauczycieli
 • wystawy okresowe
 • wykłady, prelekcje, konferencje, seminaria
 • organizacja konkursów
 • działalność informacyjna
 • współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi edukację przyrodniczą

Ośrodek dysponuje:

  

 • salą dydaktyczno - konferencyjną na 100 osób, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, komputer , z możliwością projekcji na dużym ekranie, dostępem do Internetu
 • salami wystawowymi, w których prezentowane są czasowe wystawy o tematyce przyrodniczej
 • biblioteką

 

Ośrodek posiada także bogate zaplecze dydaktyczne (m.in. gabloty botaniczne, entomologiczne, zielniki, lupy, lornetki). Obiekt wybudowany został bez barier architektonicznych dzięki czemu jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu Ośrodka znajdują się:

 • plac dydaktyczny z tablicami poglądowymi z zakresu funkcjonowania, zagrożeń i ochrony ekosystemów leśnych
 • zadaszona wiata z miejscem na ognisko
 • plac zabaw
 • ścieżka spacerowo-dydaktyczna oraz ścieżka rowerowa
 • punkt gastronomiczny, w którym prowadzona jest także sprzedaż pamiątek o charakterze leśnym
 • parking

Ścieżka dydaktyczna prezentuje funkcjonowanie ekosystemu leśnego oraz działania podejmowane przez leśników mające na celu ochronę, utrzymanie i racjonalne użytkowanie lasu. Długość ścieżki wynosi około 3 km. Czas przemarszu około 45 minut. Znajduje się na niej 14 przystanków dydaktycznych. W Ośrodku dostępna jest broszura przedstawiająca przebieg ścieżki oraz krótkie opisy przystanków dydaktycznych.

Główne cele prowadzonych zajęć

 • przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowanie ekosystemu leśnego
 • uaktywnianie uczniów, rozwijanie ich zainteresowań, a także umiejętności samodzielnej pracy
 • wykształcenie spostrzegawczości i zdolności poruszania się w środowisku
 • uatrakcyjnienie procesu kształcenia
 • odkrywanie życia lasu poprzez zmysły i emocje
 • kształtowanie właściwych postaw i zachowań
 • rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia

Organizacja zajęć dydaktycznych

 • Zajęcia składają się zwykle z części kameralnej oraz terenowej. Oparte są na aktywnych metodach nauczania, preferują praktyczne zdobywanie wiedzy, kontakt ucznia z przyrodą. Dodatkową zaletą propo-nowanych zajęć jest ich charakter interdyscyplinarny
 • Zajęcia prowadzone są w lesie sąsiadującym z Ośrodkiem, w sali edukacyjno - konferencyjnej, na ścieżce spacerowo - dydaktycznej, placu dydaktycznym, w tzw. "klasie bez ścian" zorganizowanej w lesie, sali wystawowej, bibliotece z wykorzystaniem posiadanych środków dydaktycznych
 • Scenariusze spotkań dostosowane są do wieku i poziomu zainteresowań uczestników, a także pór roku. Przykładowe tematy to: "Człowiek a las", "Leśny detektyw", "Leśna matematyka". Nauczyciele mogą także zorganizować zajęcia z grupą szkolną we własnym zakresie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną i terenową po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Ośrodka
 • Zajęcia odbywają się w grupach do 30 osób
 • Podczas zajęć za bezpieczeństwo grupy odpowiada nauczyciel lub opiekun
 • Uczestnicy zajęć powinni posiadać:
 • odpowiedni strój dostosowany do pogody i pory roku
 • plakietkę z własnym imieniem (pomaga to w prowadzeniu zajęć, szczególnie z dziećmi młodszymi)
 • Opiekun-nauczyciel powinien przedłożyć:
  - listę uczestników zajęć z adresem placówki
  - listę opiekunów grupy
   

Terminy

Zajęcia prowadzone są w ciągu całego roku kalendarzowego. Z uwagi na duże zainteresowanie ofertą Ośrodka prosimy o wcześniejszą rezerwację. Przyjazd należy potwierdzić co najmniej 3 dni przed wyznaczoną datą (osobiście, telefonicznie lub faxem).


Dojazd

Ośrodek zlokalizowany jest w odległości około 30 km od centrum Szczecina przy trasie międzynarodowej A3 Szczecin - Świnoujście i przy trasie kolejowej Szczecin - Goleniów (należy wysiąść na stacji Kliniska).

Koszty
 

 • odpłatność za zajęcia dydaktyczne: 1,5 zł od osoby
 • istnieje możliwość zorganizowania odpłatnego ogniska oraz posiłku

   

   W celu organizacji narad, szkoleń itp. istnieje możliwość wynajęcia sali dydaktyczno-konferencyjnej oraz wiaty z miejscem na ognisko. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Ośrodka można uzyskać pod adresem:
 

 Nadleśnictwo Kliniska
72-123 Kliniska
tel. (0-91) 418-14-70 wew. 30,
fax 418-15-60