Asset Publisher Asset Publisher

OCHRONA POŻYTECZNEJ FAUNY

 

Pożyteczną fauną leśną nazywamy organizmy, które bezpośrednio przyczyniają się do rozrzedzenia populacji szkodliwych owadów. Należą do niej:

  • owady pasożytnicze (np. kruszynek leśny),
  • owady drapieżne (np. mrówki),
  • ptaki owadożerne (np. sikory),
  • ssaki owadożerne (np. dziki, nietoperze).

Wyżej wymienione grupy zwierząt są otaczane szczególną opieką i wykorzystywane przez leśników do podnoszenia naturalnej odporności biologicznej drzewostanów.

Ochrona pożytecznej fauny polega w głównej mierze na stwarzaniu tym organizmom dobrych warunków życia i rozrodu. Zabiegi te polegają m. innymi na stwarzaniu dogodnych warunków gniazdowania dla ptaków, wywieszaniu skrzynek lęgowych, zakładaniu kołnierzy lęgowych, wykładaniu stosów chrustu, będącego jednocześnie miejscem schronienia drobnych gryzoni i stawonogów.

W 2019r. wywieszono 6,7 tys. nowych skrzynek lęgowych oraz wykonano czyszczenie około 44 tys. starszych skrzynek, a także wyłożono 31 ton karmy dla ptaków. W drzewostanach na ubogich siedliskach zakładane są powierzchnie ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu oraz remizy leśne.

 

Opr. Wydział Ochrony Lasu RDLP Szczecin