Asset Publisher Asset Publisher

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe

Zespołami    przyrodniczo-krajobrazowymi    są    fragmenty   krajobrazu    naturalnego
i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Na terenie RDLP w Szczecinie utworzonych jest 39 Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych o łącznej powierzchni 11 751 ha.

 

Opr.: Wydział Ochrony Przyrody