Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przeciewpożarowa

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ).

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP).

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Bierzwnik, Bogdaniec, Chojna, Choszczno, Dębno, Dobrzany, Głusko, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Karwin, Kliniska, Kłodawa, Mieszkowice, Międzyrzecz, Międzyzdroje, Nowogard, Ośno Lubuskie, Rzepin, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie i Trzebież.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 88 029 674,40 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 59 472 181,08 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich dla całego projektu: 50 551 353,92 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych przypadająca na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie: 7 466 982,46 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich, przypadająca na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie: 6 346 935,10 zł

Planowany okres realizacji: 2016 - 2023 r.

 

Opis projektu: Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia
i minimalizowanie strat. Realizacja projektu dąży do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów. Projekt ma strategiczne znaczenie społeczno – gospodarcze dla kraju. Rozwój systemu przeciwpożarowego Lasów Państwowych ograniczy zagrożenie związane z pożarami lasów nie tylko na terenie Lasów Państwowych, ale także na terenie lasów prywatnych i obszarach zabudowanych, znajdujących się w obrębie kompleksów leśnych lub przylegających do nich.

W ramach projektu dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń,
  w tym:
  - budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (138 szt.)
  - zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów
  (183 szt.)
  - doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (42 szt.)
  - budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  - zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Tabela poniżej przedstawia wskaźniki osiągnięte w ramach projektu realizowanego przez nadleśnictwa z terenu RDLP w Szczecinie.

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa3

Budowa albo modernizacja dostrzegalni

szt.

17

Doposażenie PAD

szt.

7

Samochody patrolowo-gaśnicze

szt.

14

Sprzęt do lokalizacji pożarów

szt.

18