Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

W roku 2011 lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie poddane zostały
po raz pierwszy certyfikacji w systemie PEFC.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: PL17/0618 ważny jest do 13 listopada 2026 r.

Certyfikat PEFC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

 

resources-to-get