Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona gatunków i siedlisk

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe (OPL).

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP).

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Dębno, Gryfino, Karwin, Kłodawa, Mieszkowice, Międzychód, Myślibórz, Rzepin, Skwierzyna, Trzebież, Różańsko, Strzelce Krajeńskie

Całkowity koszt realizacji projektu: 30 305 005,14 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 23 379 179,85 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 19 872 302,87 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych przypadająca na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie: 345 296,26 zł

Planowany okres realizacji: 2017-2023

 

Opis projektu: Celem projektu była poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Cele szczegółowe:

  • polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych,
  • zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń,
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu było przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wskaźniki osiągnięte w ramach projektu realizowanego przez nadleśnictwa z terenu
RDLP w Szczecinie:

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
- Powierzchnia siedlisk wspierana w celu uzyskania lepszego statusu ochrony: 146,48 ha

Wskaźniki produktu:
- Liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi: 8 szt.
- Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi: 17 szt.