Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

„Starostwa Powiatowe powierzyły 33 nadleśnictwom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni około 10 tys. ha, z tego:

 

– w woj. lubuskim – około 4 tys. ha

– w woj. zachodniopomorskim –  około 5 tys. ha

– w woj. wielkopolskim – około 1 tys. ha."