Asset Publisher Asset Publisher

GOSPODARKA ŁOWIECKA

W zasięgu terytorialnym RDLP w Szczecinie na dzień 1 kwietnia 2022 r. jest 225 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 1 783 076  ha. Powierzchnia leśna obwodów wynosi 706 772 tj. 40%, wśród nich grunty leśne Skarbu Państwa zarządzane przez RDLP stanowią 660 629 ha.

            Na potrzeby tworzenia wieloletnich łowieckich planów hodowlanych w oparciu o art. 8 Ustawy Prawo łowieckie z dniem 30 sierpnia 2022 r. dokonano podziału RDLP na
17 Łowieckich Rejonów Hodowlanych:

 

Na terenie RDLP w Szczecinie funkcjonuje 9 ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (ohz LP), obejmujących 12 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni użytkowej 122 544 ha, w tym powierzchni leśnej 85 264 ha.

            Powierzchnia ogólna obwodów łowieckich wchodzących w skład ohz LP RDLP
w Szczecinie stanowi 6,8 % powierzchni ogólnej wszystkich obwodów łowieckich i 12,1 % powierzchni leśnej wszystkich obwodów łowieckich.

Ohz LP znajdują się na terenach nadleśnictw: Barlinek, Bierzwnik, Chojna Drawno, Głusko, Kliniska, Międzyrzecz, Rzepin, Trzciel.

 

Nadleśnictwa Chojna, Drawno, Kliniska, Rzepin i Trzciel posiadają kwatery myśliwskie, które są w stanie pomieścić grupy od 8 do 25 osób
w pokojach 1, 2 lub trzyosobowych. Ich łączna pojemność to 89 miejsc, które poza głównym sezonem polowań mogą służyć, jako komfortowa baza hotelowa, miejsce weekendowych wyjazdów poza miejski zgiełk, baza przystanków wycieczek rowerowych, czy spływów kajakowych.

Zapraszamy również do skorzystania z możliwości zakupu dziczyzny, pochodzącej z zarządzanych obwodów łowieckich przez Nadleśnictwa Barlinek
i Kliniska.

Wszystkie kwatery położone są w malowniczych miejscach, gdzie w atmosferze słynącej z gościnności i tradycyjnej kuchni myśliwskiej można podziwiać piękno polskiej przyrody. Więcej szczegółów otrzymają Państwo bezpośrednio w siedzibach w/w nadleśnictw lub na stronie internetowej LP w zakładce „Leśny przewodnik turystyczny”.

 

Nieodłącznym elementem różnorodności biologicznej lasów jest zwierzyna, której szacunkowe stany, zgodnie z ostatnią inwentaryzacją przedstawiają się następująco:

 

- Jelenie:   35 585 os.,   w tym w ohz LP     2 701  os.

- Sarny:      78 169 os.,   w tym w ohz LP    4 790  os.

- Daniele:     1 895 os.,   w tym w ohz LP       512  os.

- Dziki:          5 850 os.,   w tym w ohz LP       289  os.

 

 

Ponadto na terenie RDLP występują: łosie, lisy, borsuki, jenoty, szopy pracze, norki amerykańskie, zające, dzikie króliki, kuny, tchórze, piżmaki, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki, dzikie gęsi, natomiast z największych ssaków objętych w Polsce ochroną gatunkową możemy spotkać żubry i wilki oraz rysie.

Pozyskanie głównych gatunków zwierzyny grubej w sezonie łowieckim 2021/2022 na terenie RDLP przedstawia się następująco:

 • Jelenie          - 14 226  os.,    w tym w OHZ LP  -     669 os.
 • Sarny             - 15 097  os.,    w tym w OHZ LP  -     527 os.
 • Dziki               - 18 903  os.,   w tym w OHZ LP  -  1 311 os.
 • Daniele         -      340 szt.,   w tym w OHZ LP  -     108 os.

 

Ponadto w ramach odstrzałów sanitarnych realizowanych w ramach walki z ASF odstrzelono łącznie we wszystkich obwodach łowieckich RDLP 23 294 szt. dzików,
z czego 1 130 szt. w ohz LP.

     

Sprzedaż polowań prowadzona jest przez zarządców ohz LP, wszelkie sprawy dotyczące polowań należy kierować bezpośrednio do poszczególnych ohz LP RDLP
w Szczecinie, prowadzonych przez nadleśnictwa:

 

- Barlinek                  barlinek@szczecin.lasy.gov.pl     tel. (095) 746-65-26 lub 746-65-43

- Bierzwnik               bierzwnik@szczecin.lasy.gov.pl   tel. (095) 768-00-58 wew. *100

- Chojna                    chojna@szczecin.lasy.gov.pl       tel. (091) 414-10-77

- Drawno                   drawno@szczecin.lasy.gov.pl      tel. (095) 768-20-41

- Głusko                  glusko@szczecin.lasy.gov.pl        tel. (095)  761-19-14 lub 761-38-22

- Kliniska                   kliniska@szczecin.lasy.gov.pl      tel. (091) 418-14-70, 431-21-24

- Międzyrzecz           miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl tel. (095) 741-23-66 lub 741-23-67

- Rzepin                    rzepin@szczecin.lasy.gov.pl        tel. (095) 759-64-33 lub 759-73-54

- Trzciel                     trzciel@szczecin.lasy.gov.pl         tel. (0-95) 742-86-11 lub 742-86-12

 

W minionym sezonie łowieckim w ohz LP polowało 1980 myśliwych,
z czego ponad 864 to myśliwi zagraniczni. Coraz liczniejszą grupę na polowaniach zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych stanowią myśliwi krajowi.

 

Myśliwi polujący na terenie ohz LP RDLP w Szczecinie w sezonie łowieckim 2021/2022 pozyskali wiele trofeów medalowych w tym:

 - jelenie byki         - 2 złoto medalowe, 21 srebrno medalowych i 47 brązowo medalowych,

 - daniele  byki       - 5 srebrno medalowych,  7 brązowo medalowych,

 - sarny rogacze    - 1 brązowo medalowy  

RDLP od wielu lat ściśle współpracuje z władzami okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego. Obecnie niektórzy pracownicy Dyrekcji oraz nadleśnictw działają we władzach i komisjach problemowych Polskiego Związku Łowieckiego.

Na szczeblu nadleśnictw uzgadnia się z zarządami kół łowieckich, zadania niezbędne do wykonania z zakresu zagospodarowania łowisk, wzbogacania ich naturalnej bazy żerowej oraz ochrony upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny, jak również wspólnej ochrony łowisk przed nasilającym się kłusownictwem.

 

Zagospodarowanie łowieckie na terenie obwodów  RDLP w Szczecinie

            Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka wymaga przygotowania całej infrastruktury łowieckiej służącej zwiększaniu bazy pokarmowej, poprawie warunków bytowania zwierzyny, co ma duży wpływ na ograniczanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych i w lesie.

            Wg inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 1 kwietnia 2022 r. stan urządzeń łowieckich na obszarze RDLP przedstawia się następująco:

                                                                                  

 •   873 paśników dla zwierzyny grubej, w tym w ohz LP - 22
 •  19 823 lizawek, w tym w ohz LP – 3 790
 •   13 564 ambon i zwyżek , w tym w ohz LP - 2 929
 •   1 892 ha poletek łowieckich, w tym w ohz LP - 454 ha
 •   962 pasów zaporowych o łącznej długości ok. 335 km, w tym w ohz LP 185
    o  dł. 60 km
 •   2 002 ha zagospodarowanych łąk śródleśnych i przyleśnych, w tym w ohz LP 558 ha.
 •  

Współpraca z placówkami naukowymi

            Nadleśnictwa posiadające ohz LP współpracują z placówkami naukowymi oraz różnymi organizacjami w zakresie badań dotyczących gospodarki łowieckiej. Przykładem takich działań jest współpraca ze Stacją Badawczą PZŁ w Czempiniu, Barlinkiem S.A. oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” w ramach programu reintrodukcji sokoła wędrownego. W ramach badań naukowych realizowany jest  m.in. projekt badawczy mający na celu zgromadzenie informacji na temat struktury genetycznej populacji jelenia szlachetnego w Polsce realizowany przez Katedrę Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa UWM w Olsztynie, natomiast w ohz LP Nadleśnictwa Trzciel  realizowana jest praca doktorskiej pt. ''Uwarunkowania środowiskowe kształtujące populację borsuka (Meles meles) w lasach gospodarczych zachodniej Polski''.