Asset Publisher Asset Publisher

GOSPODARKA ŁOWIECKA

W zasięgu terytorialnym RDLP w Szczecinie na dzień 1 kwietnia 2021 r. jest 238 obwodów łowieckich
o łącznej powierzchni 1 752 201 ha. Powierzchnia leśna obwodów wynosi 695 226 ha, tj. 39,7%, wśród nich grunty leśne Skarbu Państwa zarządzane przez RDLP stanowią 660 229 ha.

Na potrzeby tworzenia wieloletnich łowieckich planów hodowlanych w oparciu o art. 8 Ustawy Prawo łowieckie z dniem 1 kwietnia 2017r. dokonano podziału RDLP na 11 Łowieckich Rejonów Hodowlanych:


I Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Dobrzany, Resko, Gryfice i Łobez. Kierownikiem łowieckiego rejonu hodowlanego jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice.

II Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Międzyzdroje. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyzdroje (bez obwodu łowieckiego nr 13).

III Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Nowogard, Międzyzdroje (obwód łowiecki nr 13), Goleniów i Kliniska. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska.

IV Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Trzebież. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież.

V Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Choszczno Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Choszczno.

VI Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Chojna, Gryfino, Myślibórz, Mieszkowice, Dębno, Bogdaniec i Różańsko. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojna.

VII Łowiecki Rejon Hodowlany, obejmujący całą Puszczę Notecką, w skład którego, z terenu RDLP

w Szczecinie wchodzą nadleśnictwa: Międzychód - Obręb Międzychód i Krobielewko (obwody łowieckie nr: 41,42, 140), Karwin (obwody łowieckie nr: 16,27,28,29,36,37,38,39,40), Skwierzyna (obwód łowiecki nr 43). Kierownikiem rejonu, zgodnie z decyzją Dyrektora RDLP w Pile, w uzgodnieniu z Dyrektorami RDLP w Poznaniu
i Szczecinie jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz.

VIII Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Strzelce Krajeńskie, Barlinek, Kłodawa, Smolarz, Głusko, Bierzwnik i Drawno. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie.

IX Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Międzyrzecz, Trzciel, Skwierzyna (obwody łowieckie nr: 30,44,45,57,58,59,72), Lubniewice, Ośno Lubuskie, Rzepin, Międzychód – Obręb Gorzyń (obwody łowieckie nr: 52,54,144,145). Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzecz.

X Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Sulęcin. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulęcin.

XI Łowiecki Rejon Hodowlany, w skład którego wchodzi Nadleśnictwo Bolewice. Kierownikiem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice.


Na terenie RDLP w Szczecinie funkcjonuje 9 Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ LP), obejmujących 11 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni użytkowej 116 029 ha, w tym powierzchni leśnej 77 699 ha. 
Powierzchnia ogólna obwodów łowieckich wchodzących w skład OHZ LP RDLP w Szczecinie stanowi 6,6 % powierzchni ogólnej wszystkich obwodów łowieckich i 11,2 % powierzchni leśnej wszystkich obwodów łowieckich.

OHZ LP znajdują się na terenach nadleśnictw: Barlinek, Bierzwnik, Chojna, Drawno, Głusko, Kliniska, Międzyrzecz, Rzepin, Trzciel.

Nadleśnictwa Chojna, Drawno, Kliniska, Rzepin i Trzciel posiadają kwatery myśliwskie, które są w stanie pomieścić grupy od 8 do 25 osób w pokojach 1, 2 lub trzyosobowych. Ich łączna pojemność to 89 miejsc, które poza głównym sezonem polowań mogą służyć, jako komfortowa baza hotelowa, miejsce weekendowych wyjazdów poza miejski zgiełk, baza przystanków wycieczek rowerowych, czy spływów kajakowych.

Zapraszamy również do skorzystania z możliwości zakupu dziczyzny, pochodzącej z zarządzanych przez Nadleśnictwa Barlinek i Kliniska obwodów łowieckich.

Wszystkie kwatery położone są w malowniczych miejscach, gdzie w atmosferze słynącej z gościnności
i tradycyjnej kuchni myśliwskiej można podziwiać piękno polskiej przyrody. Więcej szczegółów otrzymają Państwo bezpośrednio w siedzibach w/w nadleśnictw.

 

Nieodłącznym elementem różnorodności biologicznej lasów jest zwierzyna, której szacunkowe stany, zgodnie z ostatnią inwentaryzacją na dzień 10 marca 2021 r., przedstawiają się następująco:
- Jelenie          - 34 905 szt., w tym w OHZ LP - 2 686  szt.
- Sarny           - 78 337 szt., w tym w OHZ LP - 4 747  szt.
- Daniele         -   1 774 szt., w tym w OHZ LP –    501 szt.
- Dziki            -   9 441 szt., w tym w OHZ LP –    614  szt.

Ponadto na terenie RDLP występują: łosie, lisy, borsuki, jenoty, szopy pracze, norki amerykańskie, zające, dzikie króliki, kuny, tchórze, piżmaki, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki, dzikie gęsi. Natomiast z największych ssaków objętych w Polsce ochroną gatunkową możemy spotkać żubry i wilki oraz rysie.


Urządzenia łowieckie i dokarmianie zwierzyny na terenie RDLP w Szczecinie

Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka wymaga przygotowania całej infrastruktury łowieckiej służącej zwiększaniu bazy pokarmowej, poprawie warunków bytowania zwierzyny, co ma duży wpływ
na ograniczanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych i w lesie.

Wg inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 10 marca 2021 r. stan urządzeń łowieckich na obszarze RDLP przedstawia się następująco:
- 1 196 paśników dla zwierzyny grubej, w tym w ohz LP - 24
- 21 824 lizawek, w tym w ohz LP – 4 055
- 15 185 ambon i zwyżek , w tym w ohz LP - 2 043
- 2 036 ha poletek łowieckich, w tym w ohz LP - 458 ha
- 1 007 pasów zaporowych o łącznej długości ok. 348 km, w tym w ohz LP 135 o  dł. 48 km
- 2 742 ha zagospodarowanych łąk śródleśnych i przyleśnych, w tym w ohz LP 558 ha.Współpraca z placówkami naukowymi

Nadleśnictwa posiadające ohz LP systematycznie współpracują z placówkami naukowymi oraz różnymi organizacjami w zakresie badań dotyczących gospodarki łowieckiej. Przykładem takich działań jest współpraca ze Stacją Badawczą PZŁ w Czempiniu, Barlinkiem S.A. oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” w ramach programu reintrodukcji sokoła wędrownego. Ponadto obecnie na terenie Nadleśnictw Bierzwnik, Drawno i Głusko realizowany jest temat badawczy pt. „Weryfikacja innowacyjnej metody inwentaryzacji zwierzyny grubej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz narzędzi teledetekcyjnych, w powiązaniu z szacowaniem szkód łowieckich w wielkoobszarowych uprawach rolnych”, zlecony przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.


Pozyskanie głównych gatunków zwierzyny grubej

W sezonie łowieckim 2020/2021 na terenie RDLP pozyskanie przedstawia się następująco:
- Jelenie          - 12 561 szt., w tym w OHZ LP     -     542 szt.
- Sarny           - 14 755 szt., w tym w OHZ LP     -     474 szt.
- Dziki            - 39 990 szt., w tym w OHZ LP     -  1 911 szt.
- Daniele         -      268 szt., w tym w OHZ LP    -       51 szt.

Ponadto w ramach odstrzałów sanitarnych realizowanych w ramach walki z ASF odstrzelono łącznie
we wszystkich obwodach łowieckich RDLP 20 912 szt. dzików, z czego 1 063 szt. w ohz LP.

Sprzedaż polowań prowadzona jest przez zarządców ohz LP, wszelkie sprawy dotyczące polowań należy kierować bezpośrednio do poszczególnych ohz LP RDLP w Szczecinie, prowadzonych przez nadleśnictwa:

- Barlinek                barlinek@szczecin.lasy.gov.pl         tel. (095) 746-65-26 lub 746-65-43
- Bierzwnik              bierzwnik@szczecin.lasy.gov.pl      tel. (095) 768-00-58 wew. *100
- Chojna                 chojna@szczecin.lasy.gov.pl          tel. (091) 414-10-77
- Drawno                drawno@szczecin.lasy.gov.pl         tel. (095) 768-20-41
- Głusko                 glusko@szczecin.lasy.gov.pl           tel. (095)  761-19-14 lub 761-38-22
- Kliniska                kliniska@szczecin.lasy.gov.pl          tel. (091) 418-14-70, 431-21-24
- Międzyrzecz          miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl  tel. (095) 741-23-66 lub 741-23-67
- Rzepin                 rzepin@szczecin.lasy.gov.pl           tel. (095) 759-64-33 lub 759-73-54
- Trzciel                  trzciel@szczecin.lasy.gov.pl           tel. (0-95) 742-86-11 lub 742-86-12

W minionym sezonie łowieckim w ohz LP polowało 1834 myśliwych,z czego ponad 220 to myśliwi zagraniczni. Coraz liczniejszą grupę na polowaniach zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych stanowią myśliwi krajowi.

Myśliwi polujący na terenie ohz LP RDLP w Szczecinie w sezonie łowieckim 2020/2021 pozyskali wiele trofeów medalowych w tym: 
- jelenie byki         - 2 złoto medalowe, 14 srebrno medalowych i 46 brązowo medalowych,
- daniele               - 2 srebrno medalowe,  3 brązowo medalowe.

 

RDLP od wielu lat ściśle współpracuje z władzami okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego. Obecnie niektórzy pracownicy dyrekcji oraz nadleśnictw działają we władzach i komisjach problemowych Polskiego Związku Łowieckiego.

Na szczeblu nadleśnictw uzgadnia się, z zarządami kół łowieckich, zadania niezbędne do wykonania
z zakresu zagospodarowania łowisk, wzbogacania ich naturalnej bazy żerowej oraz ochrony upraw
i młodników przed szkodami od zwierzyny, jak również wspólnej ochrony łowisk przed nasilającym się kłusownictwem.