Asset Publisher Asset Publisher

ZŁOTY KRZYŻ DLA DYREKTORA RDLP W SZCZECINIE

Podczas Miejskich Obchodów Dnia Strażaka w Szczecinie Andrzej Szelążek Dyrektor Regionalnej Dyrekcji w Szczecinie został odznaczony Złotym Krzyżem za zasługi dla pożarnictwa i godną służbę.

Odznaczenie zostało wręczone w dniu 28 czerwca 2021 roku, podczas Miejskich Obchodów Dnia Strażaka w Szczecinie przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji Pawła Szefernakera, Wojewodę Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego oraz Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jarosław Tomczyk i dh Jerzego Szczygła Kapelana zachodniopomorskich strażaków.

Zachodniopomorski Krzyż Św. Floriana został zaprojektowany przez Zbigniewa Janhza, a jego obecny kształt jest zasługą Komendanta Powiatowego PSP w Policach bryg. Marka Gendka, Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie bryg. Kazimierza Lesisza oraz kan. Waldemara Szczurowskiego. Samo odznaczenie jest związane z relikwiami św. Floriana, które we wrześniu 2016 r. zostały przywiezione do polickiej Jasienicy.

Odznaczenie to wręczane jest osobom zasłużonym dla pożarnictwa przez Kapitułę Zachodniopomorskiego Krzyża Świętego Floriana. W skład Kapituły wchodzi 12 osób reprezentujących zarówno strażaków, kominiarzy, jak i samorządowców.