Asset Publisher Asset Publisher

Szorujemy kamienie

Kamienny system oznakowania turystycznego ułatwiający odkrywanie piękna Puszczy Bukowej, zainstalowany w 2015 roku domaga się ponownie kąpieli ;-)

Na głazach umieszczona jest inskrypcja zawierająca informację turystyczną, w tym m.in. nazwy zwyczajowe miejsc, dróg, nazwy miejscowości, kierunki oraz orientacyjną odległość wyrażoną w kilometrach (autorami treści inskrypcji i koncepcji lokalizacji kamieni są członkowie szczecińskiego Stowarzyszenia „Klub Kniejołaza", współpracujący z nadleśnictwem przy realizacji projektu). System kamiennych drogowskazów stanowi nawiązanie do przedwojennych metod identyfikacji ciekawych miejsc na obszarze Puszczy Bukowej. Jest również doskonałym przykładem możliwości wkomponowania oznakowania turystycznego w leśny krajobraz i dowodem na to, że takie ponadczasowe drogowskazy wciąż mogą stanowić doskonałą alternatywę dla multimedialnych aplikacji.  Pierwsze 10 głazów, wykonanych na zlecenie Nadleśnictwa Gryfino trafiło do Puszczy już w 2013 roku. Pozostałe 43 kamienie dotarły na miejsca docelowe jesienią 2015. Stało się to możliwe za sprawą projektu „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – etap I" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. Beneficjentem głównym projektu było Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski-Zespół Parków Krajobrazowych Województwa  Zachodniopomorskiego.

Wśród trzech ostatnich głazów znalazł się również specjalny – pamiątkowy, który 16 lutego 2016 r.  w obecności większości osób zaangażowanych w realizację projektu posadowiony został w okolicach wzniesienia Bukowiec. Jest zwieńczeniem niełatwego w realizacji dzieła „kamienie zamiast smartfonów” ;-).

Od tamtego czasu minęło sporo czasu. Kamienie pokrył znów kurz, który utrudnia korzystanie z ich przekazu. Rozpoczęliśmy więc kolejną akcję ich szorowania. Przy okazji wędrówek z kubełkami i szczotkami przyjrzymy się także innym głazom przywracając im czytelność. Czekamy na zgłoszenia wszystkich, którzy zechcą wesprzeć nas w tym nietypowym przedsięwzięciu.

Zapraszamy do udziału. Wystarczy chęć do wędrówki, butelki z czystą wodą i szczoteczka, która precyzyjnie pomoże wyczyścić inskrypcje. Każda osoba, która wesprze nas w pracy i przyśle zdjęcie potwierdzające wyszorowanie głazu otrzyma "pyszną niespodziankę" :-) W korespondencji kierowanej na adres gryfino@szczecin.lasy.gov.pl należy numer wyszorowanego głazu wraz imieniem osoby/osób biorących udział w akcji i numerem telefonu do kontaktu.

Akcja trwa do 20 czerwca b.r. (lub do wyczerpania zapasów kamieni :))

Dla ułatwienia załączamy mapę, z lokalizacją głazów i ich numeracją. Podkład mapy, na którym wrysowano ich lokalizację - Edward Zadorski i Edward Mich - DTPsystem Kozienice.

Udostępniamy również formularz internetowy, za pomocą którego można dokonać rezerwacji kamieni. Formularz jest dostępny TUTAJ.

O każdym wyszorowanym kamieniu będziemy informować na bieżąco poniżej, podając jego numer. Kamienie zarezerwowane w formularzu internetowym i wyszorowane będą z niego automatycznie usuwane.

Akcja "Szorowanie kamieni" odbywa się w ramach projektu "Las Synergii – społeczny model gospodarki leśnej". Działajmy wspólnie dla osiągania wspólnych celów.

REGULAMIN AKCJI - DOSTĘPNY TUTAJ

Na początek wyszorowaliśmy już:

- głaz nr 18

- głaz nr 42 (poprawiliśmy również ponownie jego ustawienie)

- głaz nr 43

- głaz nr 44

- głaz nr 45

- głaz nr 46

- głaz nr 47

- odświeżona została inskrypcja na głazie Serce Puszczy

- wymyta pamiątkowa inskrypcja na "Głazie Lewandowskiego" oraz głazie "Jerzego Jackowskiego"

A jak się szoruje kamienie?

Zaczynamy...

...10 minut później

I następny...

...wyszorowany :-)