Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca pomiędzy Lasami Państwowymi a Służbą Więzienną

28 października br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie.

Dokument podpisali: podpułkownik Arkadiusz Tomczak - dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie oraz Andrzej Szelążek – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Porozumienie koncentruje się na umożliwianiu zatrudnienia osadzonych w zakładach karnych przy pracach w leśnych i stanowi wolę współpracy w zakresie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. W ramach prowadzonych działań resocjalizacyjnych, osoby pozbawione wolności będą kierowane do pracy, w której czynności będą związane z gospodarką leśną. Umowy zostaną zawarte bezpośrednio pomiędzy ośmioma nadleśnictwami a Zakładami Karnym zlokalizowanymi w ich sąsiedztwie. Współpraca w zakresie porozumienia realizowana będzie ponadto poprzez organizację innych wspólnych przedsięwzięć o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym na zasadach odrębnie ustalonych przez strony. Współpraca dotyczyć będzie odpowiednio:

  • Zakładu Karnego w Goleniowie i Nadleśnictw: Goleniów i Kliniska,
  • Zakładu Karnego w Nowogardzie i  Nadleśnictw: Nowogard, Rokita, Łobez, Dobrzany,
  • Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i Nadleśnictw: Kłodawa i Strzelce Krajeńskie.

Szczegółowe zasady zatrudniania skazanych określone zostaną w umowach zawieranych bezpośrednio z właściwym zakładem karnym.