Asset Publisher Asset Publisher

Submisja

W dniu 05.05.2022 r., w siedzibie Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Pierwszej Submisji Drewna Cennego i Tartacznego.

Po raz pierwszy wszystkie prace były organizowane przez ZSLP przy bardzo istotnym wsparciu Służb Brakarskich RDLP Szczecin.

Całość wystawianego surowca pochodziła z usuwania skutków styczniowego huraganu, który przeszedł nad lasami RDLP w Szczecinie. Łącznie zostało wystawione 428,57 m3, w tym: 404,24 m3 surowca dębowego, 20,88 m3 – bukowego oraz 3,45 m3 – olchowego. Drewno pochodziło z nadleśnictw: Smolarz, Myślibórz, Karwin, Międzychód, Bierzwnik, Dobrzany, Gryfice, Mieszkowice, Głusko oraz ZSLP. Surowiec był wystawiony do oględzin na jednym placu składowym w Nowym Drezdenku.

Oferty złożyło 7 kontrahentów, którzy zwyczajowo biorą udział w submisjach organizowanych już od 30 lat przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie.

W wyniku przeprowadzonej procedury sprzedano całość surowca dębowego, czyli 404,24 m3 oraz 18,05 m3 surowca bukowego. Na olchę nikt nie złożył ofert.

Najwyższą cenę uzyskano za sztukę dębową, która została wycenione przez odbiorcę na 17.939,35 zł (tj.: 9.295,00 zł/m3). Średnio 1 m3 drewna dębowego uzyskał cenę 4.285,46 zł/m3, a drewna bukowego – 916,86 zł/m3.

Uzyskane wyniki wskazują, że pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych dla pozyskania i ekspozycji drewna cennego, warto jest utrzymywać ten rodzaj sprzedaży. Dlatego też, jeżeli w trakcie dalszych prac porządkujących drzewostany ze skutków huraganu pojawi się surowiec cenny, ZSLP w Stargardzie będzie starał się przeprowadzać kolejne submisje, jednak już nie wystawiając jednorazowo tak dużych mas.