Asset Publisher Asset Publisher

STWIERDZENIE NOWEGO GATUNKU SZKODNIKA PIERWOTNEGO DRZEWOSTANÓW IGLASTYCH

W dniu 29.05.2023 na terenie Nadleśnictwa Międzychód zostało stwierdzone przez pracowników Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku występowanie w koronie ściętej sosny owada Haematoloma dorsata (Arhens) - przekraski (krasanki) sosnówki (ang. Red-black pine spittle bug).

Jest to pierwsze oficjalne stwierdzenie tego gatunku na terenie Lasów Państwowych. Powyższe doniesienie zostało potwierdzone przez ośrodki naukowe specjalizujące się w badaniu tej grupy systematycznej owadów.
Do tej pory gatunek występował naturalnie w regionie śródziemnomorskim, a od lat 50-tych ubiegłego wieku jest znany w Zachodniej Europie, gdzie wyrządzał duże szkody w leśnictwie i uprawach gatunków iglastych. Owad nakłuwa igły i wysysa płyny fizjologiczne rośliny, początkowo doprowadzając do osłabienia drzewa, a w efekcie do jego zamarcia. Przekraska sosnówka jest zarejestrowana w EPPO (ang. European and Mediterranean Plant Protection Organization) jako niebezpieczny szkodnik roślin.

Objawy żerowania -uszkodzone igły.