Asset Publisher Asset Publisher

Pobudza wyobraźnię, zachęca do rozmyślań…Krzywy Las czeka na niezwykłe opowieści

Wspólnie z Gminą Gryfino, Grupą PGE i Fundacją PGE zapraszamy do udziału w konkursie „Krzywy Las – miejsce niezwykłe”, poświęconemu jednemu z najbardziej tajemniczych miejsc Pomorza Zachodniego.

Geneza powstania Krzywego Lasu owiana jest niezliczonymi legendami, niewiele jest natomiast wzmianek, potwierdzonych źródłami historycznymi, które w racjonalny sposób wyjaśniają jego tajemnicę. Bez względu na genezę powstania, miejsce to od lat przyciąga jak magnes, zachęcając do rozmyślań i snucia historii dotyczących tajemniczych krzywych sosen. Krzywy Las to przestrzeń wyobraźni, która zamienia krzywe sosny w niezliczoną ilość bajkowych postaci czy świadków tajemniczych zdarzeń.

Zapraszamy zatem do podzielenia się z nami artystyczną interpretacją Krzywego Lasu.

Przedmiotem konkursu są autorskie prace uczestników, polegające na stworzeniu zbioru osobistych teorii i przeżyć związanych z Krzywym Lasem, które można wyrazić za pomocą wierszy, legend, fotografii, rysunków, szkiców i kolażu w specjalnie przygotowanej do tego celu ramce, dostępnej na stronach internetowych Organizatorów (www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl; www.krzywylas.pl) lub dystrybuowanej bezpośrednio przez Organizatorów w postaci wydrukowanej karty. Format samodzielnego wydruku ramki - dowolny.

Ramka konkursowa do uzupełnienia owocami własnej wyobraźni :)

Szczegóły konkursu – w regulaminie dostępnym TUTAJ

RAMKA dostępna (format pdf) TUTAJ lub (format jpg) TUTAJ

Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatorów należy dostarczyć drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub osobiście do dnia 20 października 2021 roku na adres Organizatora Głównego Konkursu, tj.: Nadleśnictwo Gryfino, ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino, z dopiskiem na kopercie Konkurs „Krzywy Las – miejsce niezwykłe”.

Komisja konkursowa przyzna 3 nagrody główne oraz wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają również możliwość posadzenia drzewek na powierzchni zastępczej, przygotowywanej przez Nadleśnictwo Gryfino w ramach projektu rewitalizacji Krzywego Lasu. Powierzchnia ta rozpocznie nową historię tego wyjątkowego pomnika przyrody.

Więcej o projekcie rewitalizacji powierzchniowego pomnika przyrody Krzywy Las – PISALIŚMY TUTAJ  oraz TUTAJ

Rewitalizacja Krzywego Lasu prowadzona jest dzięki wspólnemu zaangażowaniu Nadleśnictwa Gryfino, Gminy Gryfino, oraz Fundacji PGE i Grupy PGE. Fundacja PGE jest partnerem strategicznym rewitalizacji Krzywego Lasu.