Asset Publisher Asset Publisher

Leśna asysta honorowa

Asysta honorowa podczas uroczystości, symbolika i znaczenie pocztu sztandarowego – to niektóre z elementów szkolenia, które przeprowadzone zostało w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Bażyna” w Pogorzelicy.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy z jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, tworzący leśną asystę honorową.

Podczas szkolenia omówiono symbolikę i znaczenie pocztu sztandarowego, zasady zachowania się pocztów sztandarowych podczas uroczystości państwowych i religijnych. Zajęcia praktyczne poprowadzili strażacy z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie:  st. kap. Michał Krysiak, st. Kap. Michał Smela i mł. asp. Leszek Hołyński. Ich postawa, wiedza i doświadczenie w zakresie musztry stanowiły wzór do naśladowania dla szczecińskich leśników. Rys historyczny munduru wojskowego oraz tradycję towarzyszące celebracji sztandaru przedstawiła Grupa Rekonstrukcji Historycznej  „Nałęcz” z Trzebiatowa. Zasady zachowania podczas uroczystości państwowych i religijnych zaprezentował p. Sławomir Kucal, naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr, przy wsparciu kapelana szczecińskich leśników, ks. kan. Mieczysława Wdowiaka. W szkoleniu wziął udział Tadeusz Pasternak, Główny Specjalista Służby Leśnej z Dyrekcji Generalnej LP, autor opracowania: Ceremoniał Leśny.

Szkolenie zakończył egzamin teoretyczny i praktyczny. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie szkolenia.   

 

Tekst i fot. K. Bobel-Bzdęga/S. Kucal