Asset Publisher Asset Publisher

Kordelas Leśnika Polskiego

Andrzej Szelążek - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie otrzymał Kordelas Leśnika Polskiego z rąk Andrzeja Koniecznego - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Kordelas Leśnika Polskiego to obecnie najwyższe wyróżnienie w leśnej branży ustanowione Zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP w 1996 roku.  Nawiązuje do honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników w okresie II RP. Od 1930 roku był to stały element umundurowania leśnika, a jego rękojeści drewniane, żelazne i srebrne świadczyły o randze
i zajmowanym stanowisku. Mogą otrzymywać go zarówno sami leśnicy, jak i osoby spoza tego środowiska w dowód uznania za szczególne zasługi dla rozwoju Lasów Państwowych i gospodarki leśnej.