Asset Publisher Asset Publisher

Hołd dla żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (PPAN)

W pierwszą sobotę września na Hali Łabowskiej zgromadzili się samorządowcy, politycy, rodziny żołnierzy PPAN, przedstawiciele IPN Oddział w Krakowie oraz organizacji patriotycznych, leśnicy, oraz sądeczanie. Wśród leśników obecny był Andrzej Szelążek dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, który brał udział w spotkaniu na zaproszenie Pawła Szczygła dyrektora RDLP w Krakowie.

Po Mszy świętej w intencji poległych żołnierzy PPAN zgromadzeni wzięli udział w  apelu poległych. Następnie ksiądz kanonik Henryk Tadeusz Michalak, kapitan Marynarki Wojennej
w stanie spoczynku, został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (11 września 1999r. odprawił pierwszą Mszę św. za Żołnierzy Niezłomnych na Hali Łabowskiej). Uroczystości zakończyły się złożeniem przez delegacje kwiatów przy tablicy pamięci kpt. Stanisława Pióro, Żołnierza Niezłomnego, założyciela Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, leśnika oraz pod obeliskiem zbudowanym i ufundowanym w 2016r. przez  J. Klimczaka z synami, poświęconej ks. Władysławowi Gurgaczowi i żołnierzom PPAN.

Dyrektor RDLP w Szczecinie Andrzej Szelążek w imieniu swoim oraz szczecińskich leśników przekazał ks. H. Michalakowi własnoręcznie wykonaną w drewnie płaskorzeźbę. Nawiązując do tytułu swojej książki - „Dzieci wojny. Historie prawdziwe. Ocalić od zapomnienia” – swoją obecnością w tym wyjątkowym miejscu dołączył do wszystkich, którym leży na sercu uratowanie od zapomnienia historii Żołnierzy Niezłomnych, którzy swoje życie oddali za wolną i niepodległą Polskę. 

Polska Podziemna Armia Niepodległościowa (PPAN) była organizacją polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego działająca w latach 1947–1949 na terenie województwa krakowskiego. Celem PPAN była walka o Niepodległą Polskę.

Założycielem organizacji był Stanisław Pióro ps. „Wiarus”, „Podhalanin”, „Emir”, „Mohort”. Podobnie, jak Danuta Siedzikówna ps. „Inka” był leśnikiem i podobnie jak „Inka”,  zachował się jak trzeba i zdecydował się na działalność antykomunistyczną. W lecie 1949 roku, wraz z 12 innymi członkami PPAN, wpadł w zasadzkę organów bezpieczeństwa w okolicy miejscowości Wyżne Rużbachy na Słowacji. Osaczony popełnił samobójstwo.

Kapelanem PPAN był ks. Władysław Gurgacz, ps. „Sem” (1914-1949) - służył wsparciem duchowym żołnierzom podziemia; aresztowany w Krakowie w lipcu 1949 r. W pokazowym procesie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 14 września 1949 r. w krakowskim więzieniu Montelupich.