Asset Publisher Asset Publisher

DBAMY O PRZYSZŁE PISKLĘTA

Czyli o sprzątaniu i wywieszaniu skrzynek lęgowych w RDLP w Szczecinie

Początek grudnia to odpowiedni czas, aby podjąć prace związane z porządkowaniem budek lęgowych dla ptaków. Co roku, późną jesienią leśnicy sprawdzają zasiedlenie budek oraz ich stan ilościowy i jakościowy. W ramach prowadzonych kontroli sprzątają skrzynki i wykonują ewentualne drobne naprawy.

„Podczas czyszczenia bardzo ważne jest usunięcie starych gniazd, które są siedliskiem wielu pasożytów i chorób dla przyszłych lokatorów. Pomaga to też w uniknięciu efektu spłycania budki, przez co pisklęta mogłyby stać się łatwą zdobyczą dla drapieżników, np. kun.” – mówi Maciej Hałuszczak z Nadleśnictwa Skwierzyna.

W tym samym czasie rozpoczyna się także wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy. Wysłużone i zniszczone skrzynki zastępuje się nowymi,  zakłada się je również w nowych lokalizacjach, gdzie służba leśna zaobserwowała takie zapotrzebowanie.

Aktualny stan skrzynek lęgowych w całej RDLP w Szczecinie wynosi ok. 52,9 tys. sztuk,
a schronów dla nietoperzy ok. 1,7 tys.

Wywieszanie budek lęgowych to jedno z wielu działań biologicznej ochrony lasu prowadzonych przez szczecińskich leśników. Ptaki należą do pożytecznej fauny leśnej
i przyczyniają się m.in. do rozrzedzania populacji szkodliwych owadów. Ta grupa zwierząt otaczana jest szczególną opieką, gdyż przyczynia się do naturalnego podnoszenia odporności biologicznej drzewostanów.