Asset Publisher Asset Publisher

Co oznacza litera E na drzewach?

Podczas leśnych spacerów możemy zauważyć w lesie drzewa lub ich fragmenty oznaczone literą E.

Litera ta oznacza drzewo cenne w drzewostanie z punktu ekologicznego.

Bardzo ciekawymi i cennymi przyrodniczo elementami lasu są złomy – stojące pozostałości drzew, będące wynikiem szkód w drzewostanach, głównie ze strony silnych wiatrów.

Złom po ukręconym ponad 100-letnim buku w oddziale 283j Leśnictwa  Imno, jest świadectwem na to jaką siłę ma huraganowy wiatr. Żywioł pozostawił po sobie potężnego buka, ukręconego na wysokości kilku metrów, długie poszarpane włókna i jedną gałąź podtrzymującą przy życiu zniszczone drzewo. W plątaninie skręconych włókien i szczelin pnia chętnie gniazdują maleńkie, niepozorne ptaszki, pełzacze leśne myszkujące po korze drzew w poszukiwaniu owadów.

Zamierający złom, nasiąkający od góry wodą, ze stopniowo rozkładającym się drewnem stanowi idealne miejsce do wykucia dziupli, z czego chętnie korzystają dzięcioły, a po nich kowaliki, małe sowy, nietoperze, szerszenie, czy też jedyne gołębie zasiedlające dziuple - siniaki.

Mogłoby się wydawać, że uszkodzone, zniszczone drzewo jest zbędne, całkiem niepotrzebne, jednak prawda jest zgoła inna, złomy stanowią bardzo cenny element lasu, stąd mamy obowiązek pozostawiać je i wyraźnie oznaczać, by nie zostały przypadkowo usunięte podczas prac gospodarczych.

 

Tekst i zdjęcia Jarosław Dziewierski