Asset Publisher Asset Publisher

Audyt nadzoru certyfikatu FSC® w RDLP w Szczecinie

W dniach 26-29 stycznia br., niezależna jednostka certyfikująca – SGS Polska Sp. z o. o. przeprowadziła w  szczecińskiej dyrekcji Lasów Państwowych audyt nadzoru certyfikatu gospodarki leśnej FSC® (Forest Stewardship Council® FSC-C022097).

Audytorzy  dokonali przeglądu dokumentacji znajdującej się w siedzibie dyrekcji oraz skontrolowali działalność nadleśnictw: Karwin, Skwierzyna i Barlinek. 

W wyniku audytu potwierdzono zgodność prowadzenia gospodarki leśnej ze standardem FSC-STD-POL-01-01-2013 PL i tym samym rekomendowano utrzymanie posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie certyfikatu o numerze: SGS-FM/COC-000243.

 

Tekst i fot. Leszek Ryniec, RDLP w Szczecinie