Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna w ujęciu ilościowym

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie planuje w 2017 roku sprzedaż 4 130 500 m3 drewna ogółem (w 2016 roku sprzedano 4 016 583 m3 drewna ogółem).

 

Poniższa tabela przedstawia układ sortymentowy planowanego do sprzedaży w 2016 roku drewna.

 

PLAN SPRZEDAŻY na 2017 rok (główne sortymenty)Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie planuje w 2017 roku sprzedaż 4 130 500 m3 drewna ogółem (w 2016 roku sprzedano 4 016 583 m3 drewna ogółem).

 

Poniższa tabela przedstawia układ sortymentowy planowanego do sprzedaży w 2016 roku drewna.

 

PLAN SPRZEDAŻY na 2017 rok (główne sortymenty)

1. DREWNO OGÓŁEM

4 130 500

2. GRUBIZNA OGÓŁEM

3 920 458

3. Grubizna iglasta ogółem

3 025 343

4. Drewno WA0+WB0+WC0+WD+WK iglaste

1 245 877

5. Drewno S10 iglaste

10 900

6. Drewno S2A, S2B sosna, modrzew

1 411 073

6a. w tym: S2A

1 164 369

6b.             S2B

246 704

7. Drewno S2A, S2B świerk, jodła, daglezja, pozostałe igl.

66 479

8. Drewno S4 iglaste

252 331

9. Grubizna liściasta ogółem

895 115

10. Drewno WA0+WB0+WC0+WC1+WD liściaste

242 667

11. w tym: brzoza

29 668

12. olcha

28 722

13. dąb

53 263

14. buk

116 512

15. Drewno S2A, S2B liściaste

350 988

15a. w tym: S2A

346 344

15b.             S2B

4 644

16. w tym: S2A brzoza

124 045

17.             S2A buk

86 783

18. Drewno S4 liściaste

289 723

19. Drewno M2 iglaste + liściaste

149 054