Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

       Użytkowanie lasu jest gałęzią gospodarki leśnej zajmującą się planowaniem oraz racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci:

  • drewna - w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
  • produktów ubocznego użytkowania lasu (płody runa leśnego, rośliny lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, choinki i inne) - zapewniając możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

        Etat cięć czyli planowana maksymalna wielkość pozyskania drewna (grubizny) ustalana jest na 10 lat w planie urządzenia lasu. Przy ustalaniu wielkości etatu dla każdego nadleśnictwa należy brać pod uwagę możliwości produkcyjne lasu, zapewniając ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania. Dzięki zrównoważonej gospodarce leśnej etat jest niższy niż przyrost drewna „na pniu" w danym okresie gospodarczym (w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Szczecinie pozyskuje się ok. 80 proc. przyrostu).

        Szczegółowe projektowanie użytkowania oraz ustalanie jego rozmiaru wynika z pełnionych funkcji, stanu sanitarnego drzewostanu, stanu odnowienia (młodego pokolenia) oraz fazy rozwojowej drzewostanu.

Pozyskane drewno pochodzi:

  • cięć rębnych – usuwanie drzewostanów dojrzałych w celu odtworzenia drzewostanów lub ich przebudowy;
  • cięć pielęgnacyjnych (trzebieży i czyszczeń) – usuwanie z drzewostanu drzew niepożądanych i szkodliwych dla innych drzew wartościowych;
  • cięć nieplanowanych – w wyniku klęsk żywiołowych;
  • cięć wylesieniowych - usuwanie drzewostanów pod inwestycje drogowe itp.

        Na terenie RDLP w Szczecinie roczny rozmiar pozyskania wg stanu na 31.12.2019 r. wyniósł   ok. 3 924 400 m³ grubizny. Zrębowy sposób zagospodarowania rębnią zupełną stosowany jest na około 25 % powierzchni użytkowania rębnego. Natomiast na pozostałej części stosowane są rębnie złożone.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 130 do miejscowości Lubiszyn

przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 130 do miejscowości Lubiszyn

Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F

PGL Lasy Państwowe z funduszu leśnego na przebudowę drogi nr 1392F na terenie Gminy Lubiszyn przekazały 2.755.200,00 zł.

Uroczystego otwarcia drogi powiatowej dokonali: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Dyrektor RDLP Szczecin Andrzej Szelążek, przedstawiciele Nadleśnictwa Bogdaniec na czele z Nadleśniczym Piotrem Pietkunem, Starosta Magdalena Pędziwiatr,  Radni Powiatu gorzowskiego, Wójt Gminy Lubiszyn Artur Terlecki, Radni Gminy, sołtysi i okoliczni mieszkańcy.

 

fot. Daniel Janas