Wydawca treści Wydawca treści

Submisja

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wyróżnia się w kraju ilością pozyskiwanego drewna oraz wysokim udziałem sortymentów cennych i specjalnych. Wyróżnia nas także submisyjna sprzedaż drewna cennego i tartacznego o podwyższonych parametrach jakościowo-wymiarowych.

Pierwsza w Polsce submisja odbyła się w szczecińskiej dyrekcji w 1993 roku. Taka forma sprzedaży odbywa się co roku w miesiącu styczniu.

Zainteresowanych odbiorców z kraju i zagranicy serdecznie zapraszamy do udziału
w submisji. Firmy nie biorące do tej pory udziału w tej formie sprzedaży prosimy o zgłoszenie swojego zainteresowania telefonicznie pod numerem +48 91 432 87 17 lub na adres marketing@szczecin.lasy.gov.pl w terminie do końca roku. Powyższe zgłoszenie zagwarantuje otrzymanie bezpłatnego katalogu oferowanego przez nas surowca.

Informacje o wynikach submisji prezentowane są corocznie, po rozstrzygnięciu w zakładce Aktualności.