Wydawca treści Wydawca treści

Zamówienia publiczne

  • Zamówienia publiczne RDLP Szczecin publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Zamówienia publiczne

  • Informacje o pozostałych przetargach (ogłoszenia i wyniki) zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  w zakładce - Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia
  • Informacje na temat organizowanych przetargów na sprzedaż surowca drzewnego dostępne są na Portalu Leśno-Drzewnym i E-drewno oraz udzielane są bezpośrednio przez Nadleśnictwa.
  • Informacji na temat sprzedaży cennego surowca drzewnego i wysokiej jakości surowca tartacznego można uzyskać w Wydziale Marketingu - tel. (91) 432-87-16.

Materiały do pobrania