Wydawca treści Wydawca treści

Podstawy prawne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 sprzedaż drewna prowadzona jest w ramach następujących procedur:

  1. sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (sprzedaż ofertowa);
  2. systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno (aukcje systemowe);
  3. aukcje internetowe w aplikacji e-drewno (aukcje e-drewno);
  4. aukcje i submisje;
  5. negocjacje handlowe;
  6. na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż ofertowa oraz aukcje systemowe odbywają się dwa razy w roku, w okresach półrocznych (pkt a i b).

Aukcje internetowe w aplikacji e-drewno (pkt. c) prowadzone są przez poszczególne nadleśnictwa w ciągu całego roku.

Aukcje i submisje oraz procedura negocjacji handlowych dotyczą niszowego surowca o szczególnych cechach (np. drewna okleinowego, rezonansowego) – sprzedaż drewna w ramach tych procedur ma charakter incydentalny - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie submisyjną sprzedaż drewna organizuje z przeszło już 30-letnią tradycją raz w roku - w miesiącu styczniu.

W ciągu całego roku w nadleśnictwach prowadzona jest sprzedaż drewna na podstawie cennika detalicznego, która skierowana jest przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb opałowych konsumentów (w szczególności społeczności lokalnej t.j. osób fizycznych, gospodarstw domowych, firm nie związanych z produkcją drzewną i obrotem drewnem, na ich własne potrzeby grzewcze itp.).

 

Pełna treść Zarządzenia nr  57, decyzje, komunikaty dotyczące sprzedaży drewna, dostępne są na stronie www PLD: 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno

Serwis aukcyjny Lasów Państwowych dostępny jest na stronie www: 
https://www.e-drewno.pl

 

Opr.: Wydział Marketingu RDLP w Szczecinie