Wydawca treści Wydawca treści

Podstawy prawne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.10.2016 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wyróżnia się następujące zgrupowania rynków właściwych:

  • rynki podstawowe;
  • rynki dla rozwoju;
  • rynki drewna szczególnego;
  • rynki drewna detalicznego;
  • rynki drewna niszowego oraz węgla drzewnego produkowanego w sposób tradycyjny w lesie;
  • rynki poboru i zużywania drewna w Lasach Państwowych na własne potrzeby instytucjonalne (łącznie z drewnem energetycznym na własne potrzeby);
  • rynki drewna niepełnowartościowego;
  • rynki drewna poklęskowego i drewna zbywanego w warunkach nagłej zmiany koniunktury na rynkach wyrobów z drewna;
  • rynki uzupełnień

 

Pełna treść Zarządzenia nr  46, decyzje, komunikaty dotyczące sprzedaży drewna, dostępne są na stronie www PLD: 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno

Serwis aukcyjny Lasów Państwowych dostępny jest na stronie www: 
https://www.e-drewno.pl

 

 

Opr.: Wydział Marketingu RDLP w Szczecinie