Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunków i siedlisk

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe (OPL).

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP).

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Dębno, Gryfino, Karwin, Kłodawa, Mieszkowice, Międzychód, Myślibórz, Rzepin, Skwierzyna, Trzebież, Różańsko, Strzelce Krajeńskie

Całkowity koszt realizacji projektu: 35 944 030,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 25 775 686,30 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 21 909 333,39 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych przypadająca na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie: 343 391,99 zł

Planowany okres realizacji: 2017-2023

 

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Cele szczegółowe:

 • polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych,
 • zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

 

 

Tabela przedstwaia wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu bezpośredniego projektu w RDLP Szczecin

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Rok osiągnięcia wartości docelowej

I. Wskaźniki produktu

Liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi

szt.

6

 2020

Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi

szt.

15

2020

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 Powierzchnia siedlisk wspierana w celu uzyskania lepszego statusu ochrony

ha 

143,04

 2020

 

Tabele poniżej przedstawia typy siedliskowe objęte działaniami ochronnymi oraz gatunki objęte działaniami ochronnymi:

 

Typy siedlisk objętych działaniami ochronnymi

1. 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy – 63,87 ha
2. 4030 Suche wrzosowiska – 53,30 ha
3. 6210 Murawy kserotermiczne – 4,25 ha
4. 6120 Cieplolubne, śródlądowe murawy napiaskowe                  - 5,06 ha
5. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – 1,30 ha
6. 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska – 0,76 ha

 

 

 

 

Gatunki objętych działaniami ochronnymi

 1. Żółw błotn
 2. Kumak nizinny
 3. Rybołów
 4. Puchacz
 5. Bocian czarny
 6. Bocian biały
 7. Gęś zbożowa
 8. Gęś białoczelna
 9. Gęgawa
 10. Krakwa
 11. Orlik krzykliwy
 12. Wodnik
 13. Kropiatka
 14. Zielonka
 15. Żuraw
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w środku miasta

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w środku miasta

W Parku imienia Oskara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie odbyło się uroczyste otwarcie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej składającej się z 5 tablic sfinansowanych przez Nadleśnictwo Międzychód przy współpracy z Gmina Międzychód.

Nowe tablice edukacyjne pojawiły się pomiędzy placem zabaw dla najmłodszych, a muszlą koncertową. Łącznie jest ich pięć. Jedna traktuje o łąkach kwietnych, które w ostatnich latach zostały urządzone w parku i pszczołach oraz innych zapylaczach. Dwie kolejne dotyczą grzybów oraz zwierząt i ich tropów. Czwarta to ciekawostki dendrologiczne, a piąta z kolei to informacje o życiu ptaków. Całość to niemal gotowy scenariusz na lekcje przyrody dla przedszkolaków, czy uczniów szkół podstawowych w terenie.

Lasy Państwowe od dawna tworzą ścieżki edukacyjne, ale zazwyczaj na terenach leśnych. Szkołom, czy przedszkolom nie zawsze łatwo jest do nich dotrzeć, bo zawsze trzeba wtedy organizować transport. Niedawno nad Jeziorem Miejskim tworzyliśmy razem z Gminą Międzychód łąki kwietne. Teraz pomyśleliśmy, by w przestrzeni miejskiej stworzyć właśnie ścieżkę edukacyjną – mówił Sylwester Morawiak.

Symboliczną wstęgę otwierającą ścieżkę przecinał Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód – Sylwester Morawiak z Burmistrzem Gminy Międzychód Krzysztofem Wolnym oraz uczniami międzychodzkich szkół i przedszkolakami.

Jeśli ta forma edukacji sprawdzi się nad Jeziorem Miejskim, będziemy chcieli to rozbudować, może nawet wokół jeziora. Na razie zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież, by wyciągnęli z domów swoich rodziców i przyszli zobaczyć to, co powstało – podkreślał Krzysztof Wolny.

Lidia Górna w z Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie wyjaśnia, że tablice sfinansowało Nadleśnictwo Międzychód, ale Gmina Międzychód będzie o nie dbać. I już planowane są kolejne urozmaicenia.

Wkrótce na niektórych drzewach w parku pojawią się oznaczenia, które pozwolą na sprawdzanie i weryfikowanie wiedzy z tablic w rzeczywistości. Przy jednej z tablic pojawi się też gra związana z tropami zwierząt. A w przyszłym roku zamierzamy rozwijać pomysł tworzenia łąk kwietnych w mieście – zaznacza.

Serdecznie zapraszamy na spacer połączony z nauką

Źródło: miedzychod.naszemiasto.pl – Krzysztof Sobkowski. Zdjęcia – Hanna Perzanowska.