Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunków i siedlisk

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe (OPL).

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP).

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Dębno, Gryfino, Karwin, Kłodawa, Mieszkowice, Międzychód, Myślibórz, Rzepin, Skwierzyna, Trzebież, Różańsko, Strzelce Krajeńskie

Całkowity koszt realizacji projektu: 35 944 030,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 25 775 686,30 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 21 909 333,39 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych przypadająca na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie: 343 391,99 zł

Planowany okres realizacji: 2017-2023

 

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Cele szczegółowe:

 • polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych,
 • zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

 

 

Tabela przedstwaia wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu bezpośredniego projektu w RDLP Szczecin

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Rok osiągnięcia wartości docelowej

I. Wskaźniki produktu

Liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi

szt.

6

 2020

Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi

szt.

15

2020

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 Powierzchnia siedlisk wspierana w celu uzyskania lepszego statusu ochrony

ha 

143,04

 2020

 

Tabele poniżej przedstawia typy siedliskowe objęte działaniami ochronnymi oraz gatunki objęte działaniami ochronnymi:

 

Typy siedlisk objętych działaniami ochronnymi

1. 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy – 63,87 ha
2. 4030 Suche wrzosowiska – 53,30 ha
3. 6210 Murawy kserotermiczne – 4,25 ha
4. 6120 Cieplolubne, śródlądowe murawy napiaskowe                  - 5,06 ha
5. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – 1,30 ha
6. 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska – 0,76 ha

 

 

 

 

Gatunki objętych działaniami ochronnymi

 1. Żółw błotn
 2. Kumak nizinny
 3. Rybołów
 4. Puchacz
 5. Bocian czarny
 6. Bocian biały
 7. Gęś zbożowa
 8. Gęś białoczelna
 9. Gęgawa
 10. Krakwa
 11. Orlik krzykliwy
 12. Wodnik
 13. Kropiatka
 14. Zielonka
 15. Żuraw
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

„Wybrane karty z historii Nadleśnictwa Bolewice”.

„Wybrane karty z historii Nadleśnictwa Bolewice”.

Nadleśnictwo Bolewice (RDLP w Szczecinie) wydało publikację pt.: „Wybrane karty z historii Nadleśnictwa Bolewice. Wydanie drugie rozszerzone”.

Pierwsze opracowanie wydane zostało z okazji 170-lecia nadleśnictwa i spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony osób związanych z regionem i pracą w lasach.

Udało się nam zgromadzić dodatkowy materiał i przygotować nowe rozdziały dotyczące, m.in. najnowszych zdarzeń realizowanych w ramach gospodarki leśnej, leśnych mogił w leśnictwie Węgielnia, miejsca pamięci w Bolewicku, wojny granicznej i granicy w okolicach Bolewic, powojennych wspomnień nadleśniczego Nadleśnictwa Lewice. Wzbogaciliśmy je o historyczne wycinki z gazet dotyczące nadleśnictwa oraz o krajoznawcze walory tego obszaru – mówił dr inż. Grzegorz Gaczyński, nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice. Historia naszego nadleśnictwa i terenów na którym ono powstało, to zawiły, trudny i niejednokrotnie tragiczny splot losów dwóch narodów polskiego i niemieckiego, żyjących na pograniczu oraz losów osadników różnych narodowości, sprowadzonych na te ziemie by je zagospodarować. Najnowsza historia tych terenów spowodowała, że miejsca, w których dawni mieszkańcy żyli i uprawiali ziemię, niejednokrotnie po wykarczowaniu lasu i osuszeniu terenu, obecnie w dużej części znów porasta las. Historia zatem zatoczyła koło  – dodaje.   

 

Spotkanie promujące drugie wydanie monografii odbyło się w Bolewicach 24 listopada br. Poszczególne, nowe rozdziały publikacji prezentowali ich autorzy. Całość wzbogacił koncert muzyczny. Obecny na spotkaniu dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek mówił, iż – bardzo istotne jest gromadzenie materiałów, ich utrwalanie, między innymi poprzez takie wydawnictwa jak „Wybrane karty z historii Nadleśnictwa Bolewice” i ich przekazywanie następnym pokoleniom. To ważne aby ocalić od zapomnienia zarówno informacje o gospodarce leśnej, ludziach pracujących w lasach, jaki i o otoczeniu w którym leśnicy żyli i żyją obecnie. Dlatego też wydana publikacja ma dużą wartość – dodał.

 

Wśród przybyłych na spotkanie osób byli, m.in. starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, wicestarosta powiatu międzychodzkiego Waldemar Górczyński, wójt Gminy Pszczew Józef Piotrowski, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Ewa Jedlikowska, komendant Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu Mirosław Gogołek, nadleśniczowie z sąsiednich nadleśnictw, przedstawiciele lokalnych samorządów i organizacji, szkół i ośrodków kultury oraz byli i obecni pracownicy Nadleśnictwa Bolewice.

 

Tekst: J. Sojka

Fot. J. Kozłowski