Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Obiekty edukacyjne - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Szczecinie

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie prowadzą zajęcia z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa, m.in. wykorzystując przygotowane do tego celu obiekty edukacyjne, tj. ośrodek edukacji, leśne ścieżki dydaktyczne, izby i wiaty edukacyjne oraz punkty edukacji leśnej (rezerwaty przyrody, szkółki leśne, niektóre obiekty turystyczne, obiekty łowieckie, obiekty ppoż. i itp.). Sam las - jest wyjątkowym, najlepszym obiektem edukacyjnym w którym można przeprowadzić różnorodne zajęcia.

Szczególną rolę w realizacji edukacji leśnej społeczeństwa na terenie szczecińskiej dyrekcji odgrywa Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska, w granicach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie".

Więcej informacji – na stronach nadleśnictw.