Wydawca treści Wydawca treści

LAS I CZŁOWIEK – W DOBRYM KLIMACIE

 

Nazwa projektu: "Las i człowiek - w dobrym klimacie" - produkcja czterech filmów prezentujących efekty projektów na rzecz klimatu realizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie.

Beneficjent: RDLP w Szczecinie

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 30 012,00 zł, kwota dofinansowania 22 509,00 zł

Planowany okres realizacji: lata 2018 – 2020

 

Opis projektu: Głównym celem Projektu jest przedstawienie efektów środowiskowych działań projektowych realizowanych na rzecz klimatu w Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie.
W ramach zadania przygotowany zostanie kompleksowy materiał w formie animowanych filmów dotyczący wpływu zmian klimatu na lasy w naszym regionie oraz działań podejmowanych na rzecz adaptacji i zapobiegania tym zmianom. Dodatkowym efektem zadania będzie przedstawienie różnorodności biologicznej naszego regionu i jej ochrony oraz indywidualnego wpływu człowieka na zmiany klimatu.