Wydawca treści Wydawca treści

Historia RDLP w Szczecinie

Historia RDLP w Szczecinie

Historia polskiej administracji leśnej na ziemiach północno-zachodniej Polski liczy już blisko 95 lat. Początkowo lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zarządzane były przez Dyrekcję Lasów Państwowych Okręgu Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., którą powołano 10 lipca 1945 roku. Ówczesna Dyrekcja Lasów Państwowych działaniem swym obejmowała 560 tys. ha powierzchni lasów, nadzorując pracę 68 nadleśnictw, 1 gospodarstwa rybnego i 30 tartaków.

Z dniem 1 stycznia 1951 roku wyodrębniony został Szczeciński Okręg Lasów Państwowych prowadzący działalność gospodarczą na obszarze około 330 tys. ha, początkowo z siedzibą w Gorzowie Wlkp., a od 1 sierpnia 1953 roku, z siedzibą w Szczecinie. W latach 1950-1959 w ramach Okręgu działały Rejony Lasów Państwowych prowadzące gospodarkę leśną przy pomocy wchodzących w ich skład nadleśnictw. Z dniem 1 października 1955 roku Szczeciński Okręg Lasów Państwowych przejął z ekspozytury Państwowej Centrali Drzewnej całokształt czynności związanych z prowadzeniem składnic i bindug oraz spedycją i skupem surowca drzewnego.  Od 1 lipca 1959 roku, po zlikwidowaniu Rejonów LP
 i usamodzielnieniu wchodzących w ich skład nadleśnictw, były Szczeciński Okręg Lasów Państwowych zaczął działać pod nazwą Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie (OZLP). W skład OZLP w Szczecinie wchodziło w tym czasie 46 nadleśnictw, 4 zespoły składnic, 3 ośrodki remontowo-budowlane i ośrodek transportu leśnego, działające według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. W latach 1970-1972 wypracowano nowy model organizacyjny nadleśnictwa, polegający na utworzeniu dużego nadleśnictwa działającego na powierzchni około 25 tys. ha, z wprowadzeniem specjalistycznych służb w zakresie zagospodarowania lasu, użytkowania lasu, w oparciu o brygadowy system pracy, stworzenia funkcjonalnego zaplecza technicznego, specjalistycznych stanowisk pracy ds. transportu, budownictwa, planowania i ekonomiki oraz spraw pracowniczych i innych. Model ten z małymi poprawkami został przyjęty do stosowania w całym kraju, a wprowadzenie go w OZLP Szczecin doprowadziło do podporządkowania Zarządowi (wg stanu na 01.01.1974 r.) 19 nadleśnictw, zespołu składnic, ośrodka transportu leśnego i ośrodka remontowo-budowlanego. Z dniem 1 lipca 1975 roku połączono Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych Szczecin z Okręgowym Zarządem Lasów Państwowych Szczecinek – tworząc Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych z siedzibą w Szczecinku. Taki stan organizacyjny utrzymywał się przez dwa i pół roku. Z dniem 1 stycznia 1978 roku reaktywowano Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie i powierzono mu działanie na powierzchni 714 tys. ha, położonej w ponad 91% w granicach administracyjnych województwa gorzowskiego i szczecińskiego. W skład Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych wchodziło wówczas 
30 nadleśnictw, 2 zespoły składnic, 2 ośrodki transportu leśnego i ośrodek remontowo-budowlany.  Z dniem 1 stycznia 1980 roku utworzono drugi ośrodek remontowo-budowlany. Od 1 stycznia 1979 roku w wyniku regulacji granic Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie działał na powierzchni 670 tys. ha, położonej w granicach województwa gorzowskiego i szczecińskiego. 

     Z dniem 1 stycznia 1992 roku weszła w życie nowa Ustawa o lasach, która zmieniła sytuację prawną jednostek Lasów Państwowych.  Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie zmienił nazwę na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie (RDLP), która straciła osobowość prawną, przestała być przedsiębiorstwem wielozakładowym i podobnie jak Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i nadleśnictwa – będąc państwową jednostką organizacyjną – stała się reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie zarządzanego mienia.

     W wyniku różnych przekształceń z końcem 1991 roku w obrębie RDLP
w Szczecinie znajdowało się 30 nadleśnictw. W okresie lat 1992-1996 utworzono następnych 5 nadleśnictw: w Choszcznie, w Krzeszycach (które z czasem zmieniło nazwę na Nadleśnictwo Lubniewice), w Sulęcinie, w Różańsku i w Strzelcach Krajeńskich.
        W latach 1992-2009 likwidowano zakłady. Najwcześniej, gdyż już z końcem kwietnia 1992 roku, zlikwidowano Ośrodek Remontowo-Budowlany LP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Łupowie, przekazując majątek, prawa i obowiązki Ośrodkowi Remontowo-Budowlanemu w Stargardzie Szczecińskim. Z końcem listopada 1995 roku zlikwidowano Ośrodek Remontowo-Budowlany LP w Stargardzie Szczecińskim, a z końcem lipca 1997 roku został zlikwidowany Ośrodek Transportu Leśnego w Stargardzie Szczecińskim. Z końcem czerwca 2009 roku zlikwidowano Zespół Składnic Lasów Państwowych w Gorzowie Wlkp. poprzez połączenie
z Zespołem Składnic LP w Stargardzie Szczecińskim.

      Obecnie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie funkcjonuje 35 nadleśnictw, Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wielkopolskim i Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie.

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w środku miasta

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w środku miasta

W Parku imienia Oskara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie odbyło się uroczyste otwarcie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej składającej się z 5 tablic sfinansowanych przez Nadleśnictwo Międzychód przy współpracy z Gmina Międzychód.

Nowe tablice edukacyjne pojawiły się pomiędzy placem zabaw dla najmłodszych, a muszlą koncertową. Łącznie jest ich pięć. Jedna traktuje o łąkach kwietnych, które w ostatnich latach zostały urządzone w parku i pszczołach oraz innych zapylaczach. Dwie kolejne dotyczą grzybów oraz zwierząt i ich tropów. Czwarta to ciekawostki dendrologiczne, a piąta z kolei to informacje o życiu ptaków. Całość to niemal gotowy scenariusz na lekcje przyrody dla przedszkolaków, czy uczniów szkół podstawowych w terenie.

Lasy Państwowe od dawna tworzą ścieżki edukacyjne, ale zazwyczaj na terenach leśnych. Szkołom, czy przedszkolom nie zawsze łatwo jest do nich dotrzeć, bo zawsze trzeba wtedy organizować transport. Niedawno nad Jeziorem Miejskim tworzyliśmy razem z Gminą Międzychód łąki kwietne. Teraz pomyśleliśmy, by w przestrzeni miejskiej stworzyć właśnie ścieżkę edukacyjną – mówił Sylwester Morawiak.

Symboliczną wstęgę otwierającą ścieżkę przecinał Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód – Sylwester Morawiak z Burmistrzem Gminy Międzychód Krzysztofem Wolnym oraz uczniami międzychodzkich szkół i przedszkolakami.

Jeśli ta forma edukacji sprawdzi się nad Jeziorem Miejskim, będziemy chcieli to rozbudować, może nawet wokół jeziora. Na razie zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież, by wyciągnęli z domów swoich rodziców i przyszli zobaczyć to, co powstało – podkreślał Krzysztof Wolny.

Lidia Górna w z Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie wyjaśnia, że tablice sfinansowało Nadleśnictwo Międzychód, ale Gmina Międzychód będzie o nie dbać. I już planowane są kolejne urozmaicenia.

Wkrótce na niektórych drzewach w parku pojawią się oznaczenia, które pozwolą na sprawdzanie i weryfikowanie wiedzy z tablic w rzeczywistości. Przy jednej z tablic pojawi się też gra związana z tropami zwierząt. A w przyszłym roku zamierzamy rozwijać pomysł tworzenia łąk kwietnych w mieście – zaznacza.

Serdecznie zapraszamy na spacer połączony z nauką

Źródło: miedzychod.naszemiasto.pl – Krzysztof Sobkowski. Zdjęcia – Hanna Perzanowska.