Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC®

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie w marcu 1999 roku, jako jedna
z pierwszych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce, uzyskała certyfikat odpowiedzialnej gospodarki leśnej wg systemu FSC® - Forest Stewardship Council®.

Ważność certyfikatu gospodarki leśnej systemu FSC dla RDLP w Szczecinie -  SGSCH-FM/COC-012050, który pierwotnie miał ekspirować 15 kwietnia br., została ekstraordynaryjnie przedłużona o 6 miesięcy – tj. do 15 października.