Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC®

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie w marcu 1999 roku, jako jedna
z pierwszych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce, uzyskała certyfikat odpowiedzialnej gospodarki leśnej wg systemu FSC® - Forest Stewardship Council®.


Otrzymany 16 kwietnia 2019 roku certyfikat odpowiedzialnej gospodarki leśnej systemu FSC, pierwotnie oznaczony nr SGS-FM/COC-000243, ważny jest do 15 kwietnia 2024 roku.
1 września roku 2022, z przyczyn niezależnych od RDLP w Szczecinie, kod certyfikatu uległ zmianie na SGSCH-FM/COC-012050.