Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters RDLP w Szczecinie
RDLP w Szczecinie
+48 91 432 87 00,
+48 91 422 53 13

ul. Trzcinowa 10
70-893 Szczecin

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
Jarosław Staniszewski
+48 91 432 87 13
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Maciej Szabla
+48 91 432 87 13
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Hubert Kowalczyk
+48 91 432 87 13

Pion Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Sławomir Kucal
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr
phone-abbreviation: +48 91 432 87 18
Ewa Goryniak
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wew.
phone-abbreviation: +48 91 432 87 60
Jolanta Sojka
Naczelnik Wydziału Promocji i Mediów
phone-abbreviation: +48 91 432 87 57, 667 108 225
Karolina Kaczmarek
Inspektor Ochrony Danych
phone-abbreviation: +48 91 432 87 12
Andrzej Kubler
Stanowisko ds. Ochrony Mienia, Inspektor Straży Leśnej
phone-abbreviation: +48 91 432 87 32
Marcin Gibert
Kierownik Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Regionalnym
phone-abbreviation: +48 91 432 86 52

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Bernard Piecyk
Naczelnik Wydziału Hodowli Lasu
phone-abbreviation: +48 91 432 87 41
Rafał Brudziński
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
phone-abbreviation: +48 91 432 87 58
Edyta Kowalczyk
Kierownik Zespółu ds. Ochrony Zasobów Przyrodniczych
phone-abbreviation: +48 91 4328 773
Dariusz Jaczewski
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
phone-abbreviation: +48 91 432 87 77
Maciej Lipka
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
phone-abbreviation: +48 91 432 87 70
Grzegorz Majchrzak
Naczelnik Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki
phone-abbreviation: +48 91 432 87 19

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Piotr Chylicki
Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału Księgowości
phone-abbreviation: +48 91 432 87 80
Bartosz Standio
Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania
phone-abbreviation: +48 91 432 87 82
Stanisław Bieniaś
Naczelnik Wydziału Marketingu
phone-abbreviation: +48 91 432 87 17
Marek Szczerba
Naczelnik Wydziału Użytkowania Lasu
phone-abbreviation: +48 91 432 87 55
Mariusz Kaczmarek
Naczelnik Wydziału Administracji
phone-abbreviation: +48 91 432 87 38
Zofia Węgrzyn
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
phone-abbreviation: +48 91 432 8771
Tomasz Mańkowski
Naczelnik Wydziału Informatyki
phone-abbreviation: +48 91 432 87 25
Ewa Wiktoria Szałek
Kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych
phone-abbreviation: +48 91 432 87 29
Arleta Siarkiewicz – Hoszowska
Naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych
phone-abbreviation: +48 91 432 87 65