Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona gatunków i siedlisk

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe (OPL).

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP).

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Dębno, Gryfino, Karwin, Kłodawa, Mieszkowice, Międzychód, Myślibórz, Rzepin, Skwierzyna, Trzebież, Różańsko, Strzelce Krajeńskie

Całkowity koszt realizacji projektu: 35 944 030,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 25 775 686,30 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 21 909 333,39 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych przypadająca na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie: 343 391,99 zł

Planowany okres realizacji: 2017-2023

 

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Cele szczegółowe:

 • polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych,
 • zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

 

 

Tabela przedstwaia wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu bezpośredniego projektu w RDLP Szczecin

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Rok osiągnięcia wartości docelowej

I. Wskaźniki produktu

Liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi

szt.

6

 2020

Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi

szt.

15

2020

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 Powierzchnia siedlisk wspierana w celu uzyskania lepszego statusu ochrony

ha 

143,04

 2020

 

Tabele poniżej przedstawia typy siedliskowe objęte działaniami ochronnymi oraz gatunki objęte działaniami ochronnymi:

 

Typy siedlisk objętych działaniami ochronnymi

1. 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy – 63,87 ha
2. 4030 Suche wrzosowiska – 53,30 ha
3. 6210 Murawy kserotermiczne – 4,25 ha
4. 6120 Cieplolubne, śródlądowe murawy napiaskowe                  - 5,06 ha
5. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – 1,30 ha
6. 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska – 0,76 ha

 

 

 

 

Gatunki objętych działaniami ochronnymi

 1. Żółw błotn
 2. Kumak nizinny
 3. Rybołów
 4. Puchacz
 5. Bocian czarny
 6. Bocian biały
 7. Gęś zbożowa
 8. Gęś białoczelna
 9. Gęgawa
 10. Krakwa
 11. Orlik krzykliwy
 12. Wodnik
 13. Kropiatka
 14. Zielonka
 15. Żuraw
 

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

M2 DLA PTAKÓW - warsztaty z robienia budek lęgowych

M2 DLA PTAKÓW - warsztaty z robienia budek lęgowych

Jesień to pora roku , kiedy mamy troszkę więcej czasu, aby posiedzieć w domu i możemy ten czas wykorzystać dla przyrody 😊. Miłośnicy przyrody, ale nie tylko powinni pomyśleć o otoczeniu opieką ptaków, które pojawiają się coraz bliżej ludzkich siedzib. Jest to czas, kiedy można pomóc ptakom oraz innym drobnym zwierzętom przygotowując nowe i czyszcząc stare, wcześniej wywieszone budki, skrzynki i naturalne schrony dla ptactwa.

Dziupla to najlepsze naturalne miejsce gniazdowania nie tylko ptaków, ale także wielu innych zwierząt np. nietoperzy, popielice. Rola drzew dziuplastych w przyrodzie jest ogromna, niestety drzewa te często wywracane są przez wiatr i ulegają rozpadowi. Dlatego należy wywieszać w lesie, w parkach, sadach i w pobliżu domów sztuczne dziuple dla ptaków i niektórych ssaków. Budki wykorzystywane są do przeprowadzenia lęgów, ale służą im też do nocnego schronienia. Zimą natomiast chronią swoich lokatorów przed mrozem. Warto jesienią zadbać o taką formę pomocy przyrodzie.

Tworzenie budki to doskonały sposób na relaks, a także dobra okazja do zabawy dla całej rodziny. Przycięcie i zbicie kilku desek zajmie najwyżej godzinę, może dwie, a satysfakcja ze wspólnej pracy będzie ogromna. Potem czeka nas obserwacja ptaków, a także słuchanie ich śpiewu.

Dlatego zapraszamy na nasze warsztaty  z przygotowywania budek lęgowych dla ptaków. Osoby, które będą uczestniczyły w warsztatach dostaną od nas materiał do przygotowania budki, na stanowisku będą również niezbędne narzędzia do pracy.  Wszystkie osoby, które będą uczestniczyły w warsztatach będą mogły zabrać ze sobą do domu przygotowaną przez siebie budkę, którą można zawiesić w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Zapraszamy...

Zasady akcji:

1. Termin – 27 listopada 2022 r. (niedziela). Rozpoczęcie akcji - godzina 14:00

2. Miejsce – Gospodarstwo szkółkarskie w Swobnicy - okolice miejscowości Swobnica (lokalizacja na mapie - można powiększyć). Dojazd do miejsca warsztatów (własnym samochodem, ) drogą powiatową  nr 1376Z z miejscowości Swobnica w kierunku miejscowości Górnowo. Następnie ok. 1200 m drogą gruntową utwardzoną zgodnie z drogowskazami. (w razie problemu z lokalizacją miejsca warsztatów proszę o kontakt pod nr tel. 785 858 620, 785  858 634).

3. Zgłoszenia udziału należy dokonać dzwoniąc na numer telefonu 95 747 23 81 (sekretariat Nadleśnictwa Myślibórz czynny w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku). UWAGA ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA, WIĘC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 listopada br. lub do wyczerpania miejsc. Każde zgłoszone dziecko wraz z osoba pełnoletnią  otrzyma jedną budkę. W celu dokonania zgłoszenia prosimy o podanie wyłącznie imienia, liczby osób i numeru telefonu do kontaktu.

4. Wszyscy uczestnicy proszeni są o przybycie na chwilę przed wyznaczoną godziną warsztatów i zachowanie dystansu

5. Miejsca pracy zostaną przydzielone uczestnikom spotkania.

 

Uczestnicy spotkania będą mogli porozmawiać na temat gatunków ptaków z naszej okolicy z zaproszonym przez nas znawcą tematu, pasjonatem posiadającym ogromne doświadczenie i wiedzę p. Leśniczym Lechem Antkowiakiem.

Organizatorem wydarzenia jest Nadleśnictwo Myślibórz z siedzibą w Myśliborzu,
ul. Dworcowa 2, 74-300 Myś
libórz. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Partnerem akcji jest Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Myślibórz nie zapewnia transportu na spotkanie (dojazd uczestników odbywa się na koszt własny).

Organizator i podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i nieszczęśliwe wypadki uczestników, mogące mieć miejsce
w trakcie spotkania
bądź w czasie dojazdu na nie. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek kosztów udziału w wydarzeniu. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z przebiegu wydarzenia do celów jego promocji (w tym do umieszczenia na stronie internetowej Nadleśnictwa Myślibórz www.mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl).

O zaistniałych, ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkania, zostaną uczestnicy poinformowani telefonicznie oraz zostanie zamieszczona stosowna informacja na stronie internetowej (prosimy śledzić nasza stronę internetową).

Organizator przewiduje poczęstunek dla uczestników warsztatów – ognisko
z kiełbaskami (bezpłatnie). Zakończenie spotkania około godziny 17.00 w dniu 27 listopada b.r.

Informacja w sprawie RODO - https://mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/rodo#.Y2zREuSZOUk

resources-to-get