Asset Publisher Asset Publisher

Historia RDLP w Szczecinie

Historia RDLP w Szczecinie

Historia polskiej administracji leśnej na ziemiach północno-zachodniej Polski liczy już blisko 95 lat. Początkowo lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zarządzane były przez Dyrekcję Lasów Państwowych Okręgu Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., którą powołano 10 lipca 1945 roku. Ówczesna Dyrekcja Lasów Państwowych działaniem swym obejmowała 560 tys. ha powierzchni lasów, nadzorując pracę 68 nadleśnictw, 1 gospodarstwa rybnego i 30 tartaków.

Z dniem 1 stycznia 1951 roku wyodrębniony został Szczeciński Okręg Lasów Państwowych prowadzący działalność gospodarczą na obszarze około 330 tys. ha, początkowo z siedzibą w Gorzowie Wlkp., a od 1 sierpnia 1953 roku, z siedzibą w Szczecinie. W latach 1950-1959 w ramach Okręgu działały Rejony Lasów Państwowych prowadzące gospodarkę leśną przy pomocy wchodzących w ich skład nadleśnictw. Z dniem 1 października 1955 roku Szczeciński Okręg Lasów Państwowych przejął z ekspozytury Państwowej Centrali Drzewnej całokształt czynności związanych z prowadzeniem składnic i bindug oraz spedycją i skupem surowca drzewnego.  Od 1 lipca 1959 roku, po zlikwidowaniu Rejonów LP
 i usamodzielnieniu wchodzących w ich skład nadleśnictw, były Szczeciński Okręg Lasów Państwowych zaczął działać pod nazwą Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie (OZLP). W skład OZLP w Szczecinie wchodziło w tym czasie 46 nadleśnictw, 4 zespoły składnic, 3 ośrodki remontowo-budowlane i ośrodek transportu leśnego, działające według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. W latach 1970-1972 wypracowano nowy model organizacyjny nadleśnictwa, polegający na utworzeniu dużego nadleśnictwa działającego na powierzchni około 25 tys. ha, z wprowadzeniem specjalistycznych służb w zakresie zagospodarowania lasu, użytkowania lasu, w oparciu o brygadowy system pracy, stworzenia funkcjonalnego zaplecza technicznego, specjalistycznych stanowisk pracy ds. transportu, budownictwa, planowania i ekonomiki oraz spraw pracowniczych i innych. Model ten z małymi poprawkami został przyjęty do stosowania w całym kraju, a wprowadzenie go w OZLP Szczecin doprowadziło do podporządkowania Zarządowi (wg stanu na 01.01.1974 r.) 19 nadleśnictw, zespołu składnic, ośrodka transportu leśnego i ośrodka remontowo-budowlanego. Z dniem 1 lipca 1975 roku połączono Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych Szczecin z Okręgowym Zarządem Lasów Państwowych Szczecinek – tworząc Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych z siedzibą w Szczecinku. Taki stan organizacyjny utrzymywał się przez dwa i pół roku. Z dniem 1 stycznia 1978 roku reaktywowano Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie i powierzono mu działanie na powierzchni 714 tys. ha, położonej w ponad 91% w granicach administracyjnych województwa gorzowskiego i szczecińskiego. W skład Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych wchodziło wówczas 
30 nadleśnictw, 2 zespoły składnic, 2 ośrodki transportu leśnego i ośrodek remontowo-budowlany.  Z dniem 1 stycznia 1980 roku utworzono drugi ośrodek remontowo-budowlany. Od 1 stycznia 1979 roku w wyniku regulacji granic Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie działał na powierzchni 670 tys. ha, położonej w granicach województwa gorzowskiego i szczecińskiego. 

     Z dniem 1 stycznia 1992 roku weszła w życie nowa Ustawa o lasach, która zmieniła sytuację prawną jednostek Lasów Państwowych.  Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie zmienił nazwę na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie (RDLP), która straciła osobowość prawną, przestała być przedsiębiorstwem wielozakładowym i podobnie jak Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i nadleśnictwa – będąc państwową jednostką organizacyjną – stała się reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie zarządzanego mienia.

     W wyniku różnych przekształceń z końcem 1991 roku w obrębie RDLP
w Szczecinie znajdowało się 30 nadleśnictw. W okresie lat 1992-1996 utworzono następnych 5 nadleśnictw: w Choszcznie, w Krzeszycach (które z czasem zmieniło nazwę na Nadleśnictwo Lubniewice), w Sulęcinie, w Różańsku i w Strzelcach Krajeńskich.
        W latach 1992-2009 likwidowano zakłady. Najwcześniej, gdyż już z końcem kwietnia 1992 roku, zlikwidowano Ośrodek Remontowo-Budowlany LP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Łupowie, przekazując majątek, prawa i obowiązki Ośrodkowi Remontowo-Budowlanemu w Stargardzie Szczecińskim. Z końcem listopada 1995 roku zlikwidowano Ośrodek Remontowo-Budowlany LP w Stargardzie Szczecińskim, a z końcem lipca 1997 roku został zlikwidowany Ośrodek Transportu Leśnego w Stargardzie Szczecińskim. Z końcem czerwca 2009 roku zlikwidowano Zespół Składnic Lasów Państwowych w Gorzowie Wlkp. poprzez połączenie
z Zespołem Składnic LP w Stargardzie Szczecińskim.

      Obecnie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie funkcjonuje 35 nadleśnictw, Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wielkopolskim i Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie.

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

M2 DLA PTAKÓW - warsztaty z robienia budek lęgowych

M2 DLA PTAKÓW - warsztaty z robienia budek lęgowych

Jesień to pora roku , kiedy mamy troszkę więcej czasu, aby posiedzieć w domu i możemy ten czas wykorzystać dla przyrody 😊. Miłośnicy przyrody, ale nie tylko powinni pomyśleć o otoczeniu opieką ptaków, które pojawiają się coraz bliżej ludzkich siedzib. Jest to czas, kiedy można pomóc ptakom oraz innym drobnym zwierzętom przygotowując nowe i czyszcząc stare, wcześniej wywieszone budki, skrzynki i naturalne schrony dla ptactwa.

Dziupla to najlepsze naturalne miejsce gniazdowania nie tylko ptaków, ale także wielu innych zwierząt np. nietoperzy, popielice. Rola drzew dziuplastych w przyrodzie jest ogromna, niestety drzewa te często wywracane są przez wiatr i ulegają rozpadowi. Dlatego należy wywieszać w lesie, w parkach, sadach i w pobliżu domów sztuczne dziuple dla ptaków i niektórych ssaków. Budki wykorzystywane są do przeprowadzenia lęgów, ale służą im też do nocnego schronienia. Zimą natomiast chronią swoich lokatorów przed mrozem. Warto jesienią zadbać o taką formę pomocy przyrodzie.

Tworzenie budki to doskonały sposób na relaks, a także dobra okazja do zabawy dla całej rodziny. Przycięcie i zbicie kilku desek zajmie najwyżej godzinę, może dwie, a satysfakcja ze wspólnej pracy będzie ogromna. Potem czeka nas obserwacja ptaków, a także słuchanie ich śpiewu.

Dlatego zapraszamy na nasze warsztaty  z przygotowywania budek lęgowych dla ptaków. Osoby, które będą uczestniczyły w warsztatach dostaną od nas materiał do przygotowania budki, na stanowisku będą również niezbędne narzędzia do pracy.  Wszystkie osoby, które będą uczestniczyły w warsztatach będą mogły zabrać ze sobą do domu przygotowaną przez siebie budkę, którą można zawiesić w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Zapraszamy...

Zasady akcji:

1. Termin – 27 listopada 2022 r. (niedziela). Rozpoczęcie akcji - godzina 14:00

2. Miejsce – Gospodarstwo szkółkarskie w Swobnicy - okolice miejscowości Swobnica (lokalizacja na mapie - można powiększyć). Dojazd do miejsca warsztatów (własnym samochodem, ) drogą powiatową  nr 1376Z z miejscowości Swobnica w kierunku miejscowości Górnowo. Następnie ok. 1200 m drogą gruntową utwardzoną zgodnie z drogowskazami. (w razie problemu z lokalizacją miejsca warsztatów proszę o kontakt pod nr tel. 785 858 620, 785  858 634).

3. Zgłoszenia udziału należy dokonać dzwoniąc na numer telefonu 95 747 23 81 (sekretariat Nadleśnictwa Myślibórz czynny w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku). UWAGA ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA, WIĘC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 listopada br. lub do wyczerpania miejsc. Każde zgłoszone dziecko wraz z osoba pełnoletnią  otrzyma jedną budkę. W celu dokonania zgłoszenia prosimy o podanie wyłącznie imienia, liczby osób i numeru telefonu do kontaktu.

4. Wszyscy uczestnicy proszeni są o przybycie na chwilę przed wyznaczoną godziną warsztatów i zachowanie dystansu

5. Miejsca pracy zostaną przydzielone uczestnikom spotkania.

 

Uczestnicy spotkania będą mogli porozmawiać na temat gatunków ptaków z naszej okolicy z zaproszonym przez nas znawcą tematu, pasjonatem posiadającym ogromne doświadczenie i wiedzę p. Leśniczym Lechem Antkowiakiem.

Organizatorem wydarzenia jest Nadleśnictwo Myślibórz z siedzibą w Myśliborzu,
ul. Dworcowa 2, 74-300 Myś
libórz. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Partnerem akcji jest Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Myślibórz nie zapewnia transportu na spotkanie (dojazd uczestników odbywa się na koszt własny).

Organizator i podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i nieszczęśliwe wypadki uczestników, mogące mieć miejsce
w trakcie spotkania
bądź w czasie dojazdu na nie. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek kosztów udziału w wydarzeniu. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z przebiegu wydarzenia do celów jego promocji (w tym do umieszczenia na stronie internetowej Nadleśnictwa Myślibórz www.mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl).

O zaistniałych, ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkania, zostaną uczestnicy poinformowani telefonicznie oraz zostanie zamieszczona stosowna informacja na stronie internetowej (prosimy śledzić nasza stronę internetową).

Organizator przewiduje poczęstunek dla uczestników warsztatów – ognisko
z kiełbaskami (bezpłatnie). Zakończenie spotkania około godziny 17.00 w dniu 27 listopada b.r.

Informacja w sprawie RODO - https://mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/rodo#.Y2zREuSZOUk

resources-to-get