Asset Publisher Asset Publisher

Wystawa: Las i łowiectwo w sztuce …

Ponad 300 eksponatów związanych z kulturą i sztuką leśną oraz łowiecką, zgromadziła wystawa „Las i łowiectwo w sztuce- szlachetne piękno sztuki z gabinetów myśliwskich i z kniei”, której wernisaż miał miejsce 20 stycznia br.

W Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, dzięki staraniom Nadleśnictwa Bolewice (RDLP w Szczecinie), znalazły się: obrazy, mapy, rzeźby i płaskorzeźby, grafika artystyczna, metaloplastyka, witraże, a także fotografia przyrodnicza. Wystawa nawiązuje także do tradycji religijnych i patriotycznych w kulturze leśnej i łowieckiej. Wśród osób wystawiających swoje prace znaleźli się leśnicy: Andrzej Szelążek dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie – płaskorzeźby,  pracownicy Nadleśnictwa Bolewice: Grzegorz Gaczyński (nadleśniczy) – fotografie  oraz Jakub Kozłowski (starszy specjalista SL) – witraże. 

Wernisaż zgromadził wiele znakomitych osób wrażliwych na piękno otaczającej nas przyrody. Wśród przybyłych gości byli, m.in.  wojewoda lubuski Władysław Dajczak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek, wicestarosta powiatu międzyrzeckiego Zofia Plewa, starosta powiatu nowotomyskiego Andrzej Wilkoński, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Ewa Jedlikowska, przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata.

Znaczną część województwa lubuskiego pokrywają lasy. Są one, jak wszyscy wiemy, płucami Ziemi pochłaniającymi CO2 i inne zanieczyszczenia, a w zamian oddające ludziom i zwierzętom tlen. To ekosystem bioróżnorodności, choć istniejący w ścisłym powiązaniu jak jeden organizm, wpływa na kształtowanie klimatu i mikroklimatu – mówił w czasie spotkania wojewoda Władysław Dajczak oraz dodawał: – Przyroda  jest natchnieniem dla malarzy, rzeźbiarzy, poetów, ludzi sztuki.

Wernisaż uświetnił swoim występem zespół muzyki myśliwskiej „Babrzysko”.

Po obejrzeniu wystawy zaproszeni goście, w zimowym plenerze, w otoczeniu murów zamku mogli skosztować poczęstunku przygotowanego z produktów promujących projekt Lasów Państwowych „Dobre z lasu”.

Wystawa cieszyła się dużym uznaniem zaproszonych na wernisaż gości.

21 stycznia br. odbędzie się otwarty wernisaż otwierający wystawę dla szerszej publiczności. Będzie można ją obejrzeć w muzeum międzyrzeckim do końca kwietnia br.

 

Opr. Jolanta Sojka
Zdjęcia: Nadleśnictwo Bolewice