Asset Publisher Asset Publisher

WSPÓŁPRACA LP ZE SŁUŻBĄ WIĘZIENNĄ

Podpisano pierwsze umowy z zakładami karnymi w sprawie zatrudniania osadzonych w nadleśnictwach.

15 września 2021 r. dyrektor Służby Więziennej Jacek Kitliński i oraz dyrektor Lasów Państwowych Józef Kubica podpisali porozumienie dotyczące umożliwiania zatrudnienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przy pracach w leśnych.

Na podstawie ww. porozumienia już pięć nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Szczecinie podpisały umowy zawierające szczegółowe zasady podejmowanych działań. Do współpracy z zakładami karnym weszły nadleśnictwa: Goleniów, Kliniska, Kłodawa, Rokita oraz Nowogard.

Współpraca z leśnikami będzie miała także wymiar edukacyjny. Skazani zyskają nowe kompetencje i wiedzę na temat lasów i przyrody. Natomiast z tytułu wykonanej pracy osadzeni będą mogli gromadzić swoje wynagrodzenie, aby po odbyciu kary i wyjściu z zakładu dysponować środkami pieniężnymi i móc realizować swoje zobowiązania.

– "Jest to dobry dzień, żeby połączyć oczekiwania z zakresu reedukacji, która jest elementem resocjalizacji osób skazanych, a z drugiej strony potrzeb i możliwości jakie w tym zakresie posiadają Lasy Państwowe" – skomentował Tadeusz Piotrowski nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogard.

- "Praca przekłada się na zachowanie pracujących oraz pracujący sami wpływają pozytywnie
na zachowanie innych osadzonych." – dodał Mjr Andrzej Antkowiak dyrektor Zakładu Karnego
w Nowogardzie.

Rozpoczęta współpraca z pewnością przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne dla każdej ze stron.