Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca Lasów Państwowych i powiatu gryfińskiego

Dokonano otwarcia drogi powiatowej nr 1401Z Chojna-Białęgi, na odcinku Czartoryja-Brwice. Przebudowa drogi została zrealizowana, jako inwestycja wspólna Lasów Państwowych i powiatu gryfińskiego. Całkowita wartość zadania: 2 579 664, 07 zł, z czego wkład Lasów Państwowych wyniósł  2 063 731,26 zł.

W otwarciu drogi uczestniczyli, m.in. ze strony powiatu gryfińskiego: starosta Wojciech Konarski, wicestarosta Ewa Dudar, burmistrz miasta Chojna Barbara Rawecka, przedstawiciele wykonawcy firmy Maldrobud: Edward Malinowicz i Łukasz Malinowicz.

Lasy Państwowe reprezentowali: dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek, Dariusz Matecki pracownik Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice Jan Grzyś wraz z sekretarz Dorotą Drużgą.